ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2327 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

04 Οκτ. 2022

96092 (253939/03-10-2022) Υποστήριξη στις συμβάσεις παιδιατρικών κλινικών μελετών, τις καταθέσεις εγκρίσεων, τροποποιήσεων και ενημερώσεων προς τα ΕΣ/ΔΣ Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, στις καταθέσεις εγκρίσεων, τροποποιήσεων και ενημερώσεων προς Τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΕΔ), σε κανονιστικά/ ρυθμιστικά Θέματα και επικοινωνία με τις ανάλογες αρχές στην διαχείριση εξωτερικών συνεργατών και την διαχείριση συνεργαζόμενων κέντρων (20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 168991-2,1