Βίντεο ερευνητικών αποτελεσμάτων

Η δράση του ΑΠΘ «Δημιουργία ολιγόλεπτων βίντεο για την ανάδειξη των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία» περιλαμβάνει 33 μικρής διάρκειας βίντεο-συνεντεύξεις ερευνητριών και ερευνητών του ΑΠΘ, με σκοπό η ακαδημαϊκή έρευνα και η γνώση που αυτή παράγει, να διαχυθεί με αποτελεσματικότερους τρόπους ώστε να αφορά, να εμπλέκει και να εμπνέει ένα ευρύτερο κονό.

Δηλώσεις Πρύτανη ΑΠΘ για τη Δράση: «Πώς ή έρευνα αλλάζει τη ζωή μας»

Δηλώσεις Πρύτανη ΑΠΘ για τη Δράση: «Πώς ή έρευνα αλλάζει τη ζωή μας»

Στο πλαίσιο της Δράσης: «Δημιουργία ολιγόλεπτων βίντεο για την ανάδειξη των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία», ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου επισημαίνει ότι "στόχος μας είναι η εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια σημαίνει διάχυση του έργου που γίνεται στο Πανεπιστήμιο στην κοινωνία, ανταπόδοση των χρημάτων που έρχονται στο Πανεπιστήμιο, με τα αποτελέσματα των έργων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου".

Πώς η έρευνα αλλάζει τη ζωή μας; 

Πώς η έρευνα αλλάζει τη ζωή μας; 

Πώς η έρευνα αλλάζει τη ζωή μας; 
Η δράση του ΑΠΘ «Δημιουργία ολιγόλεπτων βίντεο για την ανάδειξη των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία» περιλαμβάνει 33 μικρής διάρκειας βίντεο-συνεντεύξεις ερευνητριών και ερευνητών του ΑΠΘ, με σκοπό η ακαδημαϊκή έρευνα και η γνώση που αυτή παράγει, να διαχυθεί με αποτελεσματικότερους τρόπους ώστε να αφορά, να εμπλέκει και να εμπνέει ένα ευρύτερο κονό.

Ευστράτιος Στυλιανίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Ευστράτιος Στυλιανίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Μιχάλης Αϊβαλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Μιχάλης Αϊβαλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Η ομάδα λειτουργικής πρωτεϊνωματικής ανάλυσης και λειτουργίας συστημάτων ασχολείται με τη μελέτη πολύπλοκων μοριακών μηχανισμών σε οποιοδήποτε βιολογικό σύστημα. Εστιάζεται στη μελέτη των πρωτεϊνών που αποτελούν, τα πιο σημαντικά βιομόρια σε οποιοδήποτε βιολογικό σύστημα. Χρησιμοποιεί εργαλεία σύγχρονης τεχνολογίας, όπως είναι η φασματομετρία μάζας αλλά και η πληροφορική με σκοπό να κατανοήσει τους πολύπλοκους μηχανισμούς υπό φυσιολογικές συνθήκες, αλλά και σε συνθήκες παθολογίας. Αναπτύσσει πρωτόκολλα με σκοπό να μελετήσει το πρωτεΐνωμα σε οποιοδήποτε βιολογικό σύστημα ξεκινώντας από απλούς ιούς βακτήρια ή μύκητες και καταλήγοντας σε πολύπλοκους οργανισμούς, όπως είναι ο άνθρωπος, τα ζώα και τα φυτά.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Παπαδόπουλος, μας εξηγεί την έννοια του κοινού μειοψηφικού μετόχου, πώς αυτή επηρεάζει τον ανταγωνισμό και τελικά έχει επιβλαβείς συνέπειες για τον καταναλωτή, αλλά και πώς η έρευνα που διεξάγει σκοπεύει στην προστασία τόσο του ανταγωνισμού, όσο και του καταναλωτή.

Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια Καινής Διαθήκης Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια Καινής Διαθήκης Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Η καθηγήτρια Κυριακούλα Παπαδημητρίου παρουσιάζει την ερευνητική σύμπραξη μιας ομάδας από γλωσσολόγους, φιλολόγους και βιβλικούς θεολόγους, οι οποίοι διερευνούν την Κοινή Ελληνιστική γλώσσα με βάση τα ελληνικά βιβλικά κείμενα (Μετάφραση των Εβδομήκοντα και Καινή Διαθήκη), στα οποία κυρίως η Ελληνιστική Κοινή έχει αποτυπωθεί. Η έρευνα διεξάγεται με μία πρωτότυπη προσέγγιση, διεπιστημονικά και εστιάζοντας στην πολιτισμική διάσταση της γλώσσας. Παράλληλα, το προϊόν της έρευνας προσφέρεται εκπαιδευτικά σε ένα Διά Βίου Μάθησης πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί συγχρόνως, με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, και ως ένα εργαστήριο γλωσσικής και θεολογικής σπουδής στα βιβλικά κείμενα. Ιδιαίτερα οφέλη προκύπτουν από την έρευνα και τις δράσεις της ομάδας για τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους στην εκκλησιαστική εκπαίδευση και διακονία, καθώς και τους ασχολούμενους ερευνητικά -ή και ερασιτεχνικά- με την Κοινή Ελληνιστική γλώσσα, και ειδικότερα με τη γλώσσα των ελληνικών βιβλικών κειμένων.