Βίντεο ερευνητικών αποτελεσμάτων

Η δράση του ΑΠΘ «Δημιουργία ολιγόλεπτων βίντεο για την ανάδειξη των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία» περιλαμβάνει 33 μικρής διάρκειας βίντεο-συνεντεύξεις ερευνητριών και ερευνητών του ΑΠΘ, με σκοπό η ακαδημαϊκή έρευνα και η γνώση που αυτή παράγει, να διαχυθεί με αποτελεσματικότερους τρόπους ώστε να αφορά, να εμπλέκει και να εμπνέει ένα ευρύτερο κονό.

Πώς η έρευνα αλλάζει τη ζωή μας; 

Πώς η έρευνα αλλάζει τη ζωή μας; 

Πώς η έρευνα αλλάζει τη ζωή μας; 
Η δράση του ΑΠΘ «Δημιουργία ολιγόλεπτων βίντεο για την ανάδειξη των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία» περιλαμβάνει 33 μικρής διάρκειας βίντεο-συνεντεύξεις ερευνητριών και ερευνητών του ΑΠΘ, με σκοπό η ακαδημαϊκή έρευνα και η γνώση που αυτή παράγει, να διαχυθεί με αποτελεσματικότερους τρόπους ώστε να αφορά, να εμπλέκει και να εμπνέει ένα ευρύτερο κονό.

Μιχάλης Αϊβαλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Μιχάλης Αϊβαλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Η ομάδα λειτουργικής πρωτεϊνωματικής ανάλυσης και λειτουργίας συστημάτων ασχολείται με τη μελέτη πολύπλοκων μοριακών μηχανισμών σε οποιοδήποτε βιολογικό σύστημα. Εστιάζεται στη μελέτη των πρωτεϊνών που αποτελούν, τα πιο σημαντικά βιομόρια σε οποιοδήποτε βιολογικό σύστημα. Χρησιμοποιεί εργαλεία σύγχρονης τεχνολογίας, όπως είναι η φασματομετρία μάζας αλλά και η πληροφορική με σκοπό να κατανοήσει τους πολύπλοκους μηχανισμούς υπό φυσιολογικές συνθήκες, αλλά και σε συνθήκες παθολογίας. Αναπτύσσει πρωτόκολλα με σκοπό να μελετήσει το πρωτεΐνωμα σε οποιοδήποτε βιολογικό σύστημα ξεκινώντας από απλούς ιούς βακτήρια ή μύκητες και καταλήγοντας σε πολύπλοκους οργανισμούς, όπως είναι ο άνθρωπος, τα ζώα και τα φυτά.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Παπαδόπουλος, μας εξηγεί την έννοια του κοινού μειοψηφικού μετόχου, πώς αυτή επηρεάζει τον ανταγωνισμό και τελικά έχει επιβλαβείς συνέπειες για τον καταναλωτή, αλλά και πώς η έρευνα που διεξάγει σκοπεύει στην προστασία τόσο του ανταγωνισμού, όσο και του καταναλωτή.

Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια Καινής Διαθήκης Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια Καινής Διαθήκης Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Η καθηγήτρια Κυριακούλα Παπαδημητρίου παρουσιάζει την ερευνητική σύμπραξη μιας ομάδας από γλωσσολόγους, φιλολόγους και βιβλικούς θεολόγους, οι οποίοι διερευνούν την Κοινή Ελληνιστική γλώσσα με βάση τα ελληνικά βιβλικά κείμενα (Μετάφραση των Εβδομήκοντα και Καινή Διαθήκη), στα οποία κυρίως η Ελληνιστική Κοινή έχει αποτυπωθεί. Η έρευνα διεξάγεται με μία πρωτότυπη προσέγγιση, διεπιστημονικά και εστιάζοντας στην πολιτισμική διάσταση της γλώσσας. Παράλληλα, το προϊόν της έρευνας προσφέρεται εκπαιδευτικά σε ένα Διά Βίου Μάθησης πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί συγχρόνως, με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, και ως ένα εργαστήριο γλωσσικής και θεολογικής σπουδής στα βιβλικά κείμενα. Ιδιαίτερα οφέλη προκύπτουν από την έρευνα και τις δράσεις της ομάδας για τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους στην εκκλησιαστική εκπαίδευση και διακονία, καθώς και τους ασχολούμενους ερευνητικά -ή και ερασιτεχνικά- με την Κοινή Ελληνιστική γλώσσα, και ειδικότερα με τη γλώσσα των ελληνικών βιβλικών κειμένων.

Ευαγγελία Μουσούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

Ευαγγελία Μουσούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Ευαγγελία Μουσούρη, μας μιλάει για τις δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας Pluralités του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, η οποία δημιουργήθηκε το 2015 με στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων, ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών  που ασχολούνται με θέματα πολυγλωσσίας και πολυγλωσσικής εκπαίδευσης. Οι ειδικότεροι στόχοι της ομάδας είναι η προώθηση της έρευνας στον τομέα της πολυγλωσσίας και της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης, η παραγωγή διδακτικού υλικού βασισμένου στις πολυγλωσσικές προσεγγίσεις, η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση μαθημάτων βασιζόμενων στις πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές προσεγγίσεις, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης για τις Γλώσσες και φυσικά η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα πολυγλωσσίας μέσω σεμιναρίων, χειμερινών και θερινών σχολείων, καθώς και προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Νίκος Μιχαηλίδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Νίκος Μιχαηλίδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Το εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, ιδρύθηκε το 1976. Το Εργαστήριο, μέσω των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, στοχεύει στη μελέτη των ιδιοτήτων των υλικών και στην ανάπτυξη νέων υλικών που θα έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και άμεση εφαρμογή σε βιομηχανικές εφαρμογές. Σήμερα τα κυριότερα ερευνητικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύει το εργαστήριο, είναι τα σύνθετα υλικά, τα πορώδη υλικά, οι τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης νέων υλικών και άλλες σύγχρονες τεχνικές με τις οποίες μπορεί κανείς να διαμορφώσει, να παράξει και να χαρακτηρίσει νέα υλικά. Τα νέα υλικά με τα οποία ασχολούμαστε, τα βιοϋλικά για παράδειγμα, έχουν εφαρμογή ακόμα και στον άνθρωπο. Είναι υλικά τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν ιστούς όπως είναι τα κόκκαλα ή να δημιουργήσουν ακόμα και νέα κύτταρα που προστατεύουν από μικρόβια, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Καθηγητής Νίκος Μιχαηλίδης.