Το Γραφείο είναι το σημείο επαφής μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς. Τα στελέχη του Γραφείου διατηρούν εδραιωμένες επαφές με πλήθος συνεργαζόμενων εταιρειών με στόχο την άμεση διασύνδεση του κάθε ενδιαφερόμενου.

networking

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την αγορά, το ΓΜΤ επικοινωνεί με τα Εργαστήρια και τους ερευνητές του ΑΠΘ που δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν, διερευνώντας δυνατότητες συνεργασίας. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ερευνητή, εργαστήριο, ή κάποια ερευνητική ομάδα, το ΓΜΤ κινητοποιεί το δίκτυο συνεργατών του για εξεύρεση εταίρων. Επίσης, μπορεί να υποστηρίξει την ερευνητική κοινότητα στις συζητήσεις/διαπραγματεύσεις με τους εταίρους περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δυνητικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας.
 
Πρόσθετα, το ΓΜΤ υποστηρίζει τα μέλη του ΑΠΘ σε θέματα διασύνδεσης με την αγορά και κοινωνικούς φορείς, την επιχειρηματική ωρίμανση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την αναζήτηση χρηματοδότησης, αλλά και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς βράβευσης επιχειρηματικών ιδεών, τη διασύνδεση με Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital Funds), και τη διασύνδεση με δομές υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων ελληνικών φορέων, ελληνικών τραπεζών, και ιδιωτικών πρωτοβουλιών.

Ενδεικτικά παρουσιάζονται κάποιες συμπράξεις που έχει αναπτύξει το ΓΜΤ με δραστήριους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

logos