Έντυπα Συναλλαγών

Οι λειτουργίες του ΕΛΚΕ ΑΠΘ έχουν τυποποιηθεί με την χρήση πρότυπων εντύπων και αιτήσεων. Συνεπώς, για τις μεταξύ μας συναλλαγές, επιλέγετε το κατάλληλο έντυπο από την παρακάτω λίστα, το συμπληρώνετε και μας το καταθέτετε. 

Όλα τα Έντυπα

Στοιχεία Επικοινωνίας

T: +2310 995140
 

Για γενικά θέματα: research@rc.auth.gr
Σχετικά με την ιστοσελίδα: web@rc.auth.gr

 

Εναλλακτικά, συμπληρώστε την φόρμα αποστολής e-mail.

Όροι Χρήσης
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (εφεξής «ΕΛΚΕ ΑΠΘ») διαχειρίζεται τον παρόντα ιστότοπο  www.rc.auth.gr (εφεξής «ο Ιστότοπος»).
Η χρήση του Ιστοτόπου υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον Ιστότοπο σχετικά με τη χρήση αυτού (εφεξής «ο Χρήστης ή οι Χρήστες»).
Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Ιστότοπο και η χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν, υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, κάθε Χρήστης του Ιστοτόπου πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του Ιστοτόπου, δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος Ιστοτόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: Πολιτική Απορρήτου και Cookies. 
Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης προτού προβείτε σε οιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, και χρήση του Ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης, καλείστε να απέχετε από οιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου.

Περισσότερα εδώ
CAPTCHA