Στα συνεταιρικά έργα, όπου το ΑΠΘ είναι συντονιστής, για την πληρωμή των συνεργαζόμενων φορέων έργων, είτε πρόκειται για ημεδαπούς είτε για αλλοδαπούς, η/ο ΕΥ θα πρέπει να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση f_transaction@rc.auth.gr 

  • το εντύπο 03 συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο
  • έγγραφο με τα τραπεζικά στοιχεία του συνεργαζόμενου φορέα.

Επισημαίνεται, ότι για κάθε αποστολή εμβάσματος σε οποιονδήποτε συνεργαζόμενο φορέα ζητείται η επιβεβαίωση των τραπεζικών στοιχείων του συνεργαζόμενου φορέα από την/τον ΕΥ με σκοπό την αποφυγή της επιστροφής του εμβάσματος και της αντίστοιχης επιβάρυνσης της τραπεζικής προμήθειας που έπεται και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου εξαιτίας της αλλαγής των τραπεζικών στοιχείων του δικαιούχου. 

Σημειώνεται ότι για τη μεταφορά των χρημάτων στον συνεργαζόμενο φορέα δεν προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου.

Η μεταφορά χρημάτων, στον αντίστοιχο εταίρο, πρέπει να πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα άφιξης της χρηματοδότησης του έργου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΜΗΜΑ

Οικονομικών Συναλλαγών & Αρχειοθέτησης

Γραφείο

Παραλαβής & Ελέγχου Εντολών

Τηλέφωνα
Μαριάννα Γούτσιου, Υπεύθυνη Γραφείου96755
Φωτεινή Κατσιρμά91325
Βερίνα Κλωναρίδου94074
Ευαγγελία Μανώλη94006
Βασιλική Μαυρίδου94057
Χριστίνα Στεργίου94094
Γεωργία Στύλου96737