Δείτε εδώ όλα τα Τμήματα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και τα στοιχεία επικοινωνίας των εργαζομένων ανά Γραφείο εξυπηρέτησης.

Επικοινωνία

Γραμματεία

 • Αλληλογραφία
 • Υποδοχή επισκεπτών και διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Επικοινωνία και ενημέρωση συνεργατών και πελατών
  
Χρήστος Τσάκαλος2310 9 94003
Ευαγγελία Παπαδήμα2310 9 95140
  

Email: research@rc.auth.gr

Όροφος: Ισόγειο & 3ος

Γραφείο: Ισόγειο - Υποδοχή & 304

Γραφείο Υποβολής Προτάσεων

 • Αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης
 • Εύρεση εταίρων για συνεργασίες σε ερευνητικά έργα
 • Υποστήριξη (συμβουλευτική, τεχνική βοήθεια) κατά τη σύνταξη προτάσεων ερευνητικών έργων
 • Έλεγχος προτάσεων ερευνητικών έργων και έκδοση δικαιολογητικών
 • Υποστήριξη Κινητικότητας Ερευνητών (Γραφείο Euraxess Services Centre) - Διαδικασία έκδοσης ερευνητικής visa
  
Ηλιάνα Μπουσιάκη, Υπεύθυνη Γραφείου 2310 9 94044
Ευαγγελία Φώτου 2310 9 94050
Γιώργος Καλλίνης 2310 9 94064
Ανδρέας Ρετσινάς2310 9 94081
  


Email: proposals@rc.auth.gr

Όροφος: 3ος, Γραφείο: 306

Τμήμα: Προγραμματισμού & Υποστήριξης Έρευνας

Προϊσταμένη: Γεωργία Πετρίδου 

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

 • Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
  
Έρη Τόκα, Υπεύθυνη Γραφείου 2310 9 94011
Βύρωνας Χρυσoβέργης2310 9 94066
Ελευθερία Παπανικολάου2310 9 94021
  


Email: tto@rc.auth.gr

Όροφος: 3ος, Γραφείο: 306

Τμήμα: Προγραμματισμού & Υποστήριξης Έρευνας

Προϊσταμένη: Γεωργία Πετρίδου 

Γραφείο Έναρξης Έργων

 • Έναρξη έργων
 • Προϋπολογισμοί
 • Αναμορφώσεις προϋπολογισμών
 • Οικονομικές παρατάσεις
 • Αιτήματα δανείων
 • Κατάθεση παραδοτέων

 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310 9 94040


Email: projects@rc.auth.gr

Όροφος: 2ος, Γραφείο: 204

Τμήμα: Προγραμματισμού & Υποστήριξης Έρευνας

Προϊσταμένη: Γεωργία Πετρίδου 

Γραφείο Δημοσιότητας

 • Παραχώρηση αιθουσών του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
  
Δημήτρης Κατσούρας 2310 9 94013
Αικατερίνη Μιχαηλίδου, Θωμάς Παπαχρήστου2310 9 94034
  


Email: publicity@rc.auth.gr

Όροφος: Ημιώροφος

Τμήμα: Προγραμματισμού & Υποστήριξης Έρευνας

Προϊσταμένη: Γεωργία Πετρίδου 

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων

Συμβάσεις

 • Αιτήματα απασχόλησης προσωπικού
 • Τροποποίηση συμβάσεων
 • Παράδοση συμβάσεων

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310 9 94000


Βεβαιώσεις απασχόλησης

Μαρία Μπακάλμπαση 2310 9 94020 (Γραφείο 104)


 

Email: hr@rc.auth.gr

Όροφος: 1ος, Γραφείο:101

Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊσταμένη: Μιχαηλίνα Στογιάννη 


 

Προσκλήσεις

 • Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση προσωπικού
  
Χριστίνα Λιόντα-Μίγγα, Υπεύθυνη Γραφείου2310 9 94009
Εύα Αγγελίδου2310 9 94052
Ελένη Γούλιου2310 9 94082
Σοφία Δελλή2310 9 94053
Εύη Βενέτη2310 9 94055 
  

 

Email: prosk@rc.auth.gr|

Όροφος: 1ος, Γραφείο:101 & 104

Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊσταμένη: Μιχαηλίνα Στογιάννη 

Γραφείο Προμηθειών

 • Διαγωνισμοί (Αιτήματα, πράξεις ορισμού Επιτροπών Διαγωνισμού, δημοσιότητα, διενέργεια διαγωνισμών, ενστάσεις, συμβάσεις)
  
Βαγγέλης Θεοδοσιάδης,  Υπεύθυνος Γραφείου 2310 9 96752
Περικλής Αναγνώστου2310 9 96754
Ιωάννα Γκαράγκου2310 9 94068
  


Email: procur@rc.auth.gr

Όροφος: 1ος, Γραφείο: 104

Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊσταμένη: Μιχαηλίνα Στογιάννη 

Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας

 • Υποβολή προτάσεων ή παραπόνων με σκοπό τη βελτίωση των διεργασιών και των διαδικασιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
  
Βασίλειος Παπαβασιλείου,  Υπεύθυνος Γραφείου 2310 9 94026
Ντέμη Κουτσοσταμάτη2310 9 94022
  

 

Email: qa@rc.auth.gr

Όροφος: 1ος, Γραφείο: 101

Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊσταμένη: Μιχαηλίνα Στογιάννη 

Γραφείο Παραλαβής και Ελέγχου Δαπανών

 • Παραλαβή Εντολών - Αποδόσεων Δαπανών Υπηρεσιών
  
Μαριάννα Γούτσιου, Υπεύθυνη Γραφείου 2310 9 96755
Φωτεινή Κατσιρμά 2310 9 91325
Βερίνα Κλωναρίδου 2310  994074
Ευαγγελία Μανώλη2310 9 94006
Βασιλική Μαυρίδου2310 9 94057
Χριστίνα Στεργίου2310 9 94094
Γεωργία Στύλου2310 9 96737
  


Email: f_transaction@rc.auth.gr

Όροφος: 2ος, Γραφείο: 201

Τμήμα: Οικονομικών Συναλλαγών και Αρχείου

Προϊσταμένη: Αδαμαντία Στουπά 

Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης

 • Καταθέσεις Φορέων Χρηματοδότησης
  
Μαρία Βλάχου, Υπεύθυνη Γραφείου 2310 9 96749
Βασιλική Ζήση2310 9 94015
Ελισάβετ Ιωάννου2310 9 94087
Δημήτρης Παυλίδης2310 9 94012
Ελευθερία Ταρασίδου2310 9 96748
Ελένη Χαραυγή2310 9 96744
  


Email: financial@rc.auth.gr

Όροφος: 2ος, Γραφείο: 203

Τμήμα: Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Καλαμβοκίδης 

Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών

  
Ευάγγελος Μανώλης, Υπεύθυνος Γραφείου2310 9 96753
Φωτεινή Ανανιάδου2310 9 94016
Όλγα Ζαφειρίδου2310 9 94042
Αθανάσιος Κλεινός2310 9 94019
Δημοσθένης Καραστογιάννης2310 9 94014
Ελένη Τσαχουρίδου2310 9 96760
  
Email: account@rc.auth.gr

Όροφος: 2ος, Γραφείο: 203

Τμήμα: Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Καλαμβοκίδης 

Γραφείο Μισθοδοσίας Έργων

 • Αμοιβές προσωπικού
 • Εντολές μισθοδοσίας
 • Αμοιβές μελών ΔΕΠ από άλλα Πανεπιστήμια
 • Υποβολή τιμολογίων
 • Ενημερότητες.
  
Γιώργος Παπαζιώγας, Υπεύθυνος Γραφείου 2310 9 94093
Ελένη Κουτσιλιέρη 2310 9 97088
Ζήσης Λεβέντης 2310 9 94084
Σεβαστή Παπαδοπούλου2310 9 94017
  


Email: misthodosia@rc.auth.gr

Όροφος: 3ος, Γραφείο: 302

Τμήμα: Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Καλαμβοκίδης  

Γραφείο Αυτοτελών Εσόδων

 • Απόδοση ποσοστού από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Δημοσθένης Καραστογιάννης, Υπεύθυνος Γραφείου 2310 9 94014

Email: aftotelhesoda@rc.auth.gr

Όροφος: 2ος, Γραφείο: 203

Τμήμα: Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Καλαμβοκίδης  

Γραφείο Π.Ε. ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ & ΨΣ

 • Έργα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης
 • Παρακολούθηση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Έλεγχος παραδοτέων
 • Σύνταξη οικονομικών απολογισμών
 • Υποστήριξη ελέγχων
  
Στέφανος Γιωτάκης, Υπεύθυνος Γραφείου2310 9 94002
Γεώργιος Κίκας 2310 9 94073
Δημήτρης Σπανούδης 2310 9 96732
Φώτης Αναστασιάδης2310 9 94008


Email: epeaek@rc.auth.gr

Όροφος: Ημιώροφος

Τμήμα: Παρακολούθησης Έργων

Προϊσταμένη: Σοφία Αλεξανδρίδου 

Γραφείο Π.Ε. ΕΠΑΝ & άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

 • Έργα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας - Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΕ) & άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • Παρακολούθηση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Έλεγχος παραδοτέων
 • Σύνταξη οικονομικών απολογισμών
 • Υποστήριξη ελέγχων
  
Ιωάννης Θεοδοσίου, Υπεύθυνος Γραφείου2310 9 96736
Περιστέρα Αλάμπεη 2310 9 96762
Σταματία Κοντογιάννη 2310 9 94085
Ροδή Σπανούδη 2310 9 96735
  


Email: epan@rc.auth.gr

Όροφος: 1oς, Γραφείο: 103

Τμήμα: Παρακολούθησης Έργων

Προϊσταμένη: Σοφία Αλεξανδρίδου 

Γραφείο Π.Ε. ΕΤΑ & Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας

 • Έργα Ευρωπαϊκά & Εδαφικής Συνεργασίας
 • Παρακολούθηση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Έλεγχος παραδοτέων
 • Σύνταξη οικονομικών απολογισμών
 • Υποστήριξη ελέγχων
  
Κωνσταντίνος Σαρμουρλής, Υπεύθυνος Γραφείου2310 9 94024
Άννα Αργυρούδη 2310 9 94065
Ευμορφία Οικονόμου2310 9 94004
Αγγελική Φιλίππου2310 9 96747
  


Email: rtd@rc.auth.gr

Όροφος: 1oς, Γραφείο: 103

Τμήμα: Παρακολούθησης Έργων

Προϊσταμένη: Σοφία Αλεξανδρίδου 

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

 • Νομικές Υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητες του ΕΛΚΕ
  
Καλλιόπη Νάκου 2310 9 94079
Παναγιώτης Ανανιάδης 2310 9 91356
Νίκη Λώλου 2310 9 94051
  


Email: legal_support@rc.auth.gr

Όροφος: 3oς, Γραφείο: 303

Προϊσταμένη: Ηλιάνα Κυριάκου

Επικοινωνία για Webrescom


Τηλεφωνικό κέντρο 2310 9 94025


Email: web@rc.auth.gr

Τμήμα: Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων

Προϊστάμενος: Πέτρος Σταμούλης 

Συνεδρίαση-Αποφάσεις Επιτροπής Ερευνών

 • Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Επιτροπής σε Διοικητικά και Οικονομικά αιτήματα


Δέσποινα Λασκαροπούλου 2310 9 98428

Email: sinedriasi@rc.auth.gr

Όροφος: 1oς, Γραφείο: 104

Προϊσταμένη: Μιχαηλίνα Στογιάννη  

Προϊστάμενοι τμημάτων

Προϊστάμενος/η ευθύνηςΣτοιχεία υπαλλήλου 
Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Π.Μ.Ο.Δ.Υ)Πετρίδου Γεωργία2310 9 96741
Υποδιεύθυνσης Οικονομικής ΥποστήριξηςΚαλαμβοκίδης Κωσταντίνος2310 9 94023
Προϊστάμενος/η Τμήματος  
Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έρευνας Πετρίδου Γεωργία2310 9 96741
Διοικητικής ΥποστήριξηςΣτογιάννη Μικελίνα2310 9 94077
Διαχείρισης Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣταμούλης Πέτρος2310 9 94029
Οικονομικών Συναλλαγών και ΑρχείουΣτουπά Αδαμαντία2310 9 96738
Οικονομικής ΔιαχείρισηςΚαλαμβοκίδης Κωσταντίνος2310 9 94023
Παρακολούθησης ΈργωνΑλεξανδρίδου Σοφία 2310 9 94083
Γραφείου Νομικής ΥποστήριξηςΚυριάκου Λιάνα2310 9 95313