Δείτε εδώ όλα τα Τμήματα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και τα στοιχεία επικοινωνίας των εργαζομένων ανά Γραφείο εξυπηρέτησης.

Επικοινωνία

Γραμματεία

 • Αλληλογραφία
 • Υποδοχή επισκεπτών και διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Επικοινωνία και ενημέρωση συνεργατών και πελατών
  
Χρήστος Τσάκαλος94003
Ευαγγελία Παπαδήμα95140
  

Email: research@rc.auth.gr

Όροφος: Ισόγειο & 3ος

Γραφείο: Ισόγειο - Υποδοχή & 304

Γραφείο Υποβολής Προτάσεων

 • Αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης
 • Εύρεση εταίρων για συνεργασίες σε ερευνητικά έργα
 • Υποστήριξη (συμβουλευτική, τεχνική βοήθεια) κατά τη σύνταξη προτάσεων ερευνητικών έργων
 • Έλεγχος προτάσεων ερευνητικών έργων και έκδοση δικαιολογητικών
 • Υποστήριξη Κινητικότητας Ερευνητών (Γραφείο Euraxess Services Centre) - Διαδικασία έκδοσης ερευνητικής visa
  
Ηλιάνα Μπουσιάκη, Υπεύθυνη Γραφείου 94044
Ευαγγελία Φώτου 94050
Γιώργος Καλλίνης 94064
Ηρώ Καραγιαννιού 94070
  


Email: proposals@rc.auth.gr

Όροφος: 3ος, Γραφείο: 306

Τμήμα: Προγραμματισμού & Υποστήριξης Έρευνας

Προϊσταμένη: Γεωργία Πετρίδου 

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

 • Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
  
Έρη Τόκα, Υπεύθυνη Γραφείου 94011
Βύρωνας Χρυσoβέργης94066
Ελευθερία Παπανικολάου94021
Ανδρέας Ρετσινάς94021


Email: tto@rc.auth.gr

Όροφος: 3ος, Γραφείο: 306

Τμήμα: Προγραμματισμού & Υποστήριξης Έρευνας

Προϊσταμένη: Γεωργία Πετρίδου 

Γραφείο Έναρξης Έργων

 • Έναρξη έργων
 • Προϋπολογισμοί
 • Αναμορφώσεις προϋπολογισμών
 • Οικονομικές παρατάσεις
 • Αιτήματα δανείων
 • Κατάθεση παραδοτέων

 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 94040


Email: projects@rc.auth.gr

Όροφος: 2ος, Γραφείο: 204

Τμήμα: Προγραμματισμού & Υποστήριξης Έρευνας

Προϊσταμένη: Γεωργία Πετρίδου 

Γραφείο Δημοσιότητας

 • Παραχώρηση αιθουσών του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
  
Δημήτρης Κατσούρας 94013
Αικατερίνη Μιχαηλίδου 94034
  


Email: publicity@rc.auth.gr

Όροφος: Ημιώροφος

Τμήμα: Προγραμματισμού & Υποστήριξης Έρευνας

Προϊσταμένη: Γεωργία Πετρίδου 

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων

Συμβάσεις

 • Αιτήματα απασχόλησης προσωπικού
 • Τροποποίηση συμβάσεων
 • Παράδοση συμβάσεων

Τηλεφωνικό Κέντρο: 94000

 • Βεβαιώσεις απασχόλησης

Μαρία Μπακάλμπαση 94020


 

Email: hr@rc.auth.gr

Όροφος: 1ος, Γραφείο:101

Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊσταμένη: Μιχαηλίνα Στογιάννη 


 

Προσκλήσεις

 • Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση προσωπικού
  
Χριστίνα Λιόντα-Μίγγα, Υπεύθυνη Γραφείου94009
Εύα Αγγελίδου94052
Ελένη Γούλιου94082
Σοφία Δελλή94053
Δήμητρα Κουτσοσταμάτη94022
  

 

Email: prosk@rc.auth.gr|

Όροφος: 1ος & 2ος, Γραφείο:101 & 202

Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊσταμένη: Μιχαηλίνα Στογιάννη 

Γραφείο Προμηθειών

 • Διαγωνισμοί (Αιτήματα, πράξεις ορισμού Επιτροπών Διαγωνισμού, δημοσιότητα, διενέργεια διαγωνισμών, ενστάσεις, συμβάσεις)
  
Βαγγέλης Θεοδοσιάδης,  Υπεύθυνος Γραφείου 96752
Εύη Βενέτη 96754
  


Email: procur@rc.auth.gr

Όροφος: 1ος, Γραφείο: 104

Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊσταμένη: Μιχαηλίνα Στογιάννη 

Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας

 • Υποβολή προτάσεων ή παραπόνων με σκοπό τη βελτίωση των διεργασιών και των διαδικασιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Βασίλειος Παπαβασιλείου,  Υπεύθυνος Γραφείου 994026

 

Email: qa@rc.auth.gr

Όροφος: 1ος, Γραφείο: 101

Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊσταμένη: Μιχαηλίνα Στογιάννη 

Γραφείο Παραλαβής και Ελέγχου Δαπανών

 • Παραλαβή Εντολών - Αποδόσεων Δαπανών Υπηρεσιών
  
Μαριάννα Γούτσιου, Υπεύθυνη Γραφείου 96755
Κυριακή Γκλαβίδου 94037
Φωτεινή Κατσιρμά 91325
Βερίνα Κλωναρίδου 94074
Ευαγγελία Μανώλη94006
Γεωργία Στύλου96737
  


Email: f_transaction@rc.auth.gr

Όροφος: 2ος, Γραφείο: 201

Τμήμα: Οικονομικών Συναλλαγών και Αρχείου

Προϊσταμένη: Αδαμαντία Στουπά 

Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης

 • Καταθέσεις Φορέων Χρηματοδότησης
  
Μαρία Βλάχου, Υπεύθυνη Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης96749
Βασιλική Ζήση94015
Ελισάβετ Ιωάννου94087
Δημήτρης Παυλίδης94012
Ελευθερία Ταρασίδου96748
Ελένη Χαραυγή96744
  


Email: financial@rc.auth.gr

Όροφος: 2ος, Γραφείο: 203

Τμήμα: Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Καλαμβοκίδης 

Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών

  
Ευάγγελος Μανώλης, Υπεύθυνος Γραφείου96753
Αθανάσιος Κλεινός94019
Γεώργιος Πατσιόλας96760
Κλεοπάτρα Κουλικίδου94042
Περικλής Αναγνώστου94076
Φωτεινή Ανανιάδου94016
  
Email: account@rc.auth.gr

Όροφος: 2ος, Γραφείο: 203

Τμήμα: Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Καλαμβοκίδης 

Γραφείο Μισθοδοσίας Έργων

 • Αμοιβές προσωπικού
 • Εντολές μισθοδοσίας
 • Αμοιβές μελών ΔΕΠ από άλλα Πανεπιστήμια
 • Υποβολή τιμολογίων
 • Ενημερότητες.
  
Γιώργος Παπαζιώγας, Υπεύθυνος Γραφείου 94093
Ελένη Κουτσιλιέρη 97088
Ζήσης Λεβέντης 94084
Σεβαστή Παπαδοπούλου94017
  


Email: misthodosia@rc.auth.gr

Όροφος: 3ος, Γραφείο: 302

Τμήμα: Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Καλαμβοκίδης  

Γραφείο Αυτοτελών Εσόδων

 • Απόδοση ποσοστού από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Δημοσθένης Καραστογιάννης, Υπεύθυνος Γραφείου 94014

Email: aftotelhesoda@rc.auth.gr

Όροφος: 1ος, Γραφείο: 103

Τμήμα: Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Καλαμβοκίδης  

Γραφείο Π.Ε. ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ & ΨΣ

 • Έργα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης
 • Παρακολούθηση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Έλεγχος παραδοτέων
 • Σύνταξη οικονομικών απολογισμών
 • Υποστήριξη ελέγχων
  
Στέφανος Γιωτάκης, Υπεύθυνος Γραφείου94002
Γεώργιος Κίκας 94073
Δημήτρης Σπανούδης 96732
  


Email: epeaek@rc.auth.gr

Όροφος: Ημιώροφος

Τμήμα: Παρακολούθησης Έργων

Προϊσταμένη: Σοφία Αλεξανδρίδου 

Γραφείο Π.Ε. ΕΠΑΝ & άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

 • Έργα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας - Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΕ) & άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • Παρακολούθηση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Έλεγχος παραδοτέων
 • Σύνταξη οικονομικών απολογισμών
 • Υποστήριξη ελέγχων
  
Ιωάννης Θεοδοσίου, Υπεύθυνος Γραφείου96736
Περιστέρα Αλάμπεη 96762
Σταματία Κοντογιάννη 94085
Ροδή Σπανούδη 96735
Τζούλια Τάπαλη 94047
  


Email: epan@rc.auth.gr

Όροφος: 1oς, Γραφείο: 103

Τμήμα: Παρακολούθησης Έργων

Προϊσταμένη: Σοφία Αλεξανδρίδου 

Γραφείο Π.Ε. ΕΤΑ & Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας

 • Έργα Ευρωπαϊκά & Εδαφικής Συνεργασίας
 • Παρακολούθηση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Έλεγχος παραδοτέων
 • Σύνταξη οικονομικών απολογισμών
 • Υποστήριξη ελέγχων
  
Κωνσταντίνος Σαρμουρλής, Υπεύθυνος Γραφείου94024
Άννα Αργυρούδη 94065
Ευμορφία Οικονόμου94004
Αγγελική Φιλίππου96747
  


Email: rtd@rc.auth.gr

Όροφος: 1oς, Γραφείο: 103

Τμήμα: Παρακολούθησης Έργων

Προϊσταμένη: Σοφία Αλεξανδρίδου 

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

 • Νομικές Υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητες του ΕΛΚΕ
  
Καλλιόπη Νάκου 94079
Παναγιώτης Ανανιάδης 91356
Νίκη Λώλου 94051
  


Email: legal_support@rc.auth.gr

Όροφος: 3oς, Γραφείο: 303

Προϊσταμένη: Ηλιάνα Κυριάκου

Επικοινωνία για Webrescom


Τηλεφωνικό κέντρο 94025


Email: web@rc.auth.gr

Τμήμα: Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων

Προϊστάμενος: Πέτρος Σταμούλης 

Συνεδρίαση-Αποφάσεις Επιτροπής Ερευνών

 • Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Επιτροπής σε Διοικητικά και Οικονομικά αιτήματα


Δέσποινα Λασκαροπούλου 98428

Email: sinedriasi@rc.auth.gr

Όροφος: 1oς, Γραφείο: 104

Προϊσταμένη: Μιχαηλίνα Στογιάννη  

Προϊστάμενοι τμημάτων

Είδος θέσης ευθύνηςΣτοιχεία υπαλλήλου 
Προϊσταμένη Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Π.Μ.Ο.Δ.Υ)Πετρίδου Γεωργία96741
Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Οικονομικής ΥποστήριξηςΚαλαμβοκίδης Κωσταντίνος94023
Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έρευνας Πετρίδου Γεωργία96741
Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής ΥποστήριξηςΣτογιάννη Μικελίνα94077
Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣταμούλης Πέτρος94029
Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Συναλλαγών και ΑρχείουΣτουπά Αδαμαντία96738
Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής ΔιαχείρισηςΚαλαμβοκίδης Κωσταντίνος94023
Προϊσταμένη Τμήματος Παρακολούθησης ΈργωνΑλεξανδρίδου Σοφία 94083
Προϊσταμένη Γραφείου Νομικής ΥποστήριξηςΚυριάκου Λιάνα95313