81546 - Προγράμματα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού

Ετήσιο πρόγραμμα 20 ωρών/εβδομάδα

Ετήσιο πρόγραμμα 10 ωρών/εβδομάδα

5μηνο πρόγραμμα

4μηνο πρόγραμμα

3μηνο πρόγραμμα 20 ωρών/εβδομάδα

3μηνο πρόγραμμα 10 ωρών/εβδομάδα

Θερινό πρόγραμμα Ιουλίου (3 εβδομάδες)

Θερινό πρόγραμμα Ιουλίου (4 εβδομάδες)

Θερινό πρόγραμμα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα

Online 8month course

90658 - Εφαρμογή προγραμμάτων άθλησης & αναψυχής και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων

Για μέλη ΑΠΘ (εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Για γονείς που δεν έχουν σχέση εργασίας με το ΑΠΘ

91914 - Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση της περιοδικής έκδοσης ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA.

Μόνο για Έλληνες πολίτες και εταιρείες

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 3 | ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 2

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 1

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 4

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 5

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 6

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 7

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 8

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 9

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 10

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 11

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 12

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 13

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 14

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 15

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 16

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 17

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 18

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 19

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 20

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 21

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 22 (1)

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 22 (2)

92093 - Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση της περιοδικής έκδοσης ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA.

Μόνο για Φορείς Εξωτερικού

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 1

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 2

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 3 | ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 4

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 5

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 6

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 7

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 8

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 9

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 10

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 11

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 12

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 13

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 14

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 15

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 16

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 17

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 18

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 19

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 20

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 21

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 22 (1)

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 22 (2)

92575 - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ "Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία"

Δίδακτρα Σπουδών (τυπική δόση)

Δίδακτρα Σπουδών (ελάχιστη δόση)

93243 - Κοινωνική Συνεισφορά σ' έναν Κόσμο που αλλάζει

Κοινωνική Συνεισφορά σ΄έναν Κόσμο που αλλάζει

93481 - Διάθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων συνεδρίου "11th Conference on Digital Approaches to Cartographic Heritage"

Πρακτικά Συνεδρίου '11th Conference on Digital Approaches to Cartographic Heritage'

94548 - MARE.17 Υλικά και τεχνικές αποκατάστασης μνημείων. Συμβατότητα, ανθεκτικότητα, αειφορία επεμβάσεων

MARE.17 Υλικά και τεχνικές αποκατάστασης μνημείων. Συμβατότητα, ανθεκτικότητα, αειφορία επεμβάσεων

94578 - Διάθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων συνεδρίου "12th Conference on Digital Approaches to Cartographic Heritage"

94578 - Διάθεση των αποτελεσμάτων του Συνεδρίου '12th Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage'

96492 - Εξετάσεις πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνομάθειας του ΣΝΕΓ ΑΠΘ (Επίπεδο Β2)

Εξόφληση εξέταστρων

97986 - Παροχή ψυχολογικών Υπηρεσιών

Ψυχοθεραπεία

98533 - 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο "Μαθαίνοντας από Σήματα, Εικόνες και Βίντεο"

Έγκαιρη εγγραφή (έως 20 Ιουνίου 2019

Καθυστερημένη εγγραφή (έως 15 Ιουλίου 2019

99123 - Σεμινάριο Αλιευτικής Βιολογίας με R

Participation fee to Fisheries Biology in R Seminar

73156 - Βαθιά Μάθηση και Τεχνητή Όραση (CVML) Web Lecture Series

CVML Web Lecture Series

AIDA students | CVML Web Lecture Series

74308 - Κύκλος μαθημάτων προγραμματισμού σχετικά με θέματα Βαθιάς Μάθησης και Τεχνητής Όρασης

CVML Programming short course and workshop on Deep Learning and Computer Vision 2022, 24-26/08/2022 - Early registration (till 15/07/2022)

CVML Programming short course and workshop on Deep Learning and Computer Vision 2022, 24-26/08/2022 - Later or on-site registration (after 15/07/2022)

AIDA Student|CVML Programming short course and workshop on Deep Learning and Computer Vision 2022, 24-26/08/2022 - Early registration (till 15/07/2022)

AIDA Student|CVML Programming short course and workshop on Deep Learning and Computer Vision 2022, 24-26/08/2022 - Later or on-site registration (after 15/07/2022)

74315 - Θερινό σχολείο «Σύγχρονες εξελίξεις στα πεδία του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος: Ευρωπαϊκές και διεθνείς προοπτικές

δίδακτρα για δια ζώσης παρακολούθηση

δίδακτρα για online παρακολούθηση

75930 - Θερινό σχολείο ''Σύγχρονες εξελίξεις στα πεδία του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος: Ευρωπαϊκές και διεθνείς προοπτικές"

Διαδικτυακή παρακολούθηση

Δια ζώσης παρακολούθηση

75950 - CVML Short Course (6ος)

CVML Short course on Deep Learning and Computer Vision 2023, 28-29/08/2023 - Early registration (till 15/07/2023)

CVML Short course on Deep Learning and Computer Vision 2023, 28-29/08/2023 - Later or on-site registration (after 15/07/2023)

75952 - Βαθιά Μάθηση και Τεχνητή Όραση (CVML) Web Lecture Series (4ος)

CVML Web Lecture Series

AIDA students | CVML Web Lecture Series

75953 - Κύκλος μαθημάτων προγραμματισμού σχετικά με θέματα Βαθιάς Μάθησης και Τεχνητής Όρασης (5ος)

CVML Programming short course and workshop on Deep Learning and Computer Vision 2023, 30,31/08/2023 - 01/09/2023 - Early registration (till 15/07/2023)

CVML Programming short course and workshop on Deep Learning and Computer Vision 2023, 30,31/08/2023 - 01/09/2023 - Later-on-site registration (till 15/07/2023)