Για γονείς που δεν έχουν σχέση εργασίας με το ΑΠΘ

Για γονείς που δεν έχουν σχέση εργασίας με το ΑΠΘ