Οι δείκτες έρευνας που παρουσιάζονται, αποσκοπούν στο να δώσουν μια εικόνα της ερευνητικής δραστηριότητας που επιτελείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως αυτή καταγράφεται στα πληροφοριακά συστήματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ..

Οι δείκτες έρευνας αναφέρονται στο ερευνητικό δυναμικό που απασχολήθηκε σε ερευνητικά προγράμματα, την προέλευση της χρηματοδότησης, καθώς και άλλα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία.

Σκοπός μας είναι να εμπλουτίζουμε τους δείκτες έρευνας και να τους κρατάμε επικαιροποιημένους, ώστε να αντικατοπτρίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου.

Παρουσίαση Δεικτών Έρευνας