Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ) είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του ΕΛΚΕ.

Επταμελές

 1. Ευστράτιος Στυλιανίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ - Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 2. Θεόδωρος Καραπάντσιος, Αντιπρόεδρος - Καθηγητής Τμήματος Χημείας
 3. Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λιτίνα, - Καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής
 4. Αντιγόνη Λάζου-Μπεκιαρίδη, - Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας
 5. Κυριακή Κοσμίδου, - Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 6. Εμμανουήλ Ροηλίδης, - Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
 7. Ιωάννης Βράμπας, - Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Σερρών

Μέλη Ολομέλειας

Τμήμα Θεολογίας

 1. Ηλίας Ευαγγέλου - Αν. Καθηγητής/ Τακτικό Μέλος
 2. Άννα Κόλτσιου- Νικήτα  -  Καθηγήτρια/  Αναπληρωματικό Μέλος

Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας

 1. Αθανάσιος Παπαρνάκης Αν. Καθηγητής/ Τακτικό Μέλος
 2. Κυριακούλα Παπαδημητρίου / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Φιλολογίας

 1. Παναγιώτα Σαρίσχουλη - Καθηγήτρια/ Τακτικό Μέλος
 2. Ηλίας Ταξίδης  -  Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

 1. Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη - Καθηγήτρια/ Τακτικό Μέλος
 2. Ιάκωβος Μιχαηλίδης - Καθηγητής/ Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

 1. Κωνσταντίνος Τσιούμης - Καθηγητής /Τακτικό Μέλος
 2. Θεόδωρος Πενολίδης - Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Ψυχολογίας

 1. Δέσποινα Τατά - Αν. Καθηγήτρια /Τακτικό Μέλος
 2. Δέσποινα Μωραΐτου - Αν. Καθηγήτρια Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Αγγλικής Γλ. & Φιλολογίας

 1. Αικατερίνη Νικολαΐδου - Καθηγήτρια / Τακτικό Μέλος
 2. Ζωή Δέτση - Αν. Καθηγήτρια/ Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Γαλλικής Γλ. & Φιλολογίας

 1. Παναγιώτης Παναγιωτίδης - Καθηγητής /Τακτικό Μέλος
 2. Ευάγγελος Κουρδής - Αν. Καθηγητής /Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Γερμανικής Γλ. & Φιλολογίας

 1. Ευαγγελία Καραγιαννίδου - Αν. Καθηγήτρια /Τακτικό Μέλος
 2. Κωνσταντίνος Χατζηδήμου - Επ. Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Ιταλικής Γλ. & Φιλολογίας

 1. Κωνσταντίνα Μπουμπάρα - Αν. Καθηγήτρια / Τακτικό Μέλος
 2. Δήμητρα Μελισσαροπούλου - Αν. Καθηγήτρια / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Νομικής

 1. Γεώργιος Ψαρουδάκης - Επ. Καθηγητής / Τακτικό Μέλος
 2. Βασίλειος Κούρτης - Επ. Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 1. Κυριακή Κοσμίδου - Καθηγήτρια / Τακτικό Μέλος
 2. Δημήτριος Κουσενίδης  - Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

 1. Ιωάννης Ανδρεάδης - Αν. Καθηγητής /Τακτικό Μέλος
 2. Αλέξανδρος Κιουπκιολής - Αν. Καθηγητής /Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.

 1. Ανδρέας Βέγλης - Καθηγητής / Τακτικό Μέλος
 2. Νικόλαος Παναγιώτου - Αν. Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Φυσικής

 1. Φιλομήλα Κομνηνού - Καθηγήτρια /Τακτικό Μέλος
 2. Δημήτριος Μπαλής - Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Μαθηματικών

 1. Γεώργιος Ραχώνης - Αν. Καθηγητής / Τακτικό Μέλος
 2. Νικόλαος Καραμπετάκης - Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Χημείας

 1. Θεόδωρος Καραπάντσιος - Καθηγητής / Τακτικό Μέλος
 2. Αικατερίνη Δενδρινού-Σαμαρά - Καθηγήτρια / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Βιολογίας

 1. Αντιγόνη Λάζου - Καθηγήτρια / Τακτικό Μέλος
 2. Δημήτριος Κοντογιάννης - Αν. Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Γεωλογίας

 1. Νικόλαος Καντηράνης - Αν. Καθηγητής / Τακτικό Μέλος
 2. Κωνσταντίνος Παπαζάχος - Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Πληροφορικής

 1. Ιωάννης Σταμέλος - Καθηγητής / Τακτικό Μέλος
 2. Αμαλία Μήλιου - Αν. Καθηγήτρια / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Ιατρικής

 1. Εμμανουήλ Ροηλίδης - Καθηγητής / Τακτικό Μέλος
 2. Παναγιώτης Μπαμίδης - Αν. Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Κτηνιατρικής

 1. Γεώργιος Αρσένος -  Καθηγητής / Τακτικό Μέλος
 2. Ηλίας Γιάννενας - Επ. Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Οδοντιατρικής

 1. Ελισάβετ Κουλαουζίδου - Καθηγήτρια / Τακτικό Μέλος
 2. Δημήτριος Ανδρεάδης - Επ. Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Φαρμακευτικής

 1. Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα - Καθηγήτρια / Τακτικό Μέλος
 2. Κυριάκος Καχριμάνης - Αν. Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Γεωπονίας

 1. Γεώργιος Καραογλανίδης - Αν. Καθηγητής / Τακτικό Μέλος
 2. Θωμάς Κωτσόπουλος - Αν. Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

 1. Θέκλα Τσιτσώνη - Καθηγήτρια / Τακτικό Μέλος
 2. Ιωάννης Γήτας - Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 1. Ασημίνα Αθανατοπούλου- Κυριακού - Καθηγητής / Τακτικό Μέλος
 2. Θεοφάνης Καραμπάς - Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 1. Αναστάσιος Τέλλιος - Αν. Καθηγητής / Τακτικό Μέλος
 2. Αλκμήνη Πάκα - Αν. Καθηγήτρια /Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 1. Αθανάσιος Μιχαηλίδης - Καθηγητής  / Τακτικό Μέλος
 2. Ανανίας Τομπουλίδης - Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

 1. Γρηγόριος Παπαγιάννης - Καθηγητής  /Τακτικό Μέλος
 2. Αναστάσιος Ντελόπουλος - Αν. Καθηγητής /Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

 1. Αγγελική Λεμονίδου - Καθηγήτρια / Τακτικό Μέλος
 2. Δημοσθένης Σαρηγιάννης - Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

 1. Κωνσταντίνος Τοκμακίδης -  Καθηγητής / Τακτικό Μέλος
 2. Γεώργιος Μαλλίνης - Αν. Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

 1. Δήμητρα Βαγιωνά - Αν. Καθηγήτρια / Τακτικό Μέλος
 2. Δήμητρα Αλεξίου - Αν. Καθηγήτρια / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 1. Βενετία Αποστολίδου - Καθηγήτρια / Τακτικό Μέλος
 2. Παναγιώτα Καραγιάννη - Αν. Καθηγήτρια / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

 1. Μαρία Παπαδοπούλου -  Αν. Καθηγήτρια  / Τακτικό Μέλος
 2. Βασιλεία Χρηστίδου -  Αν. Καθηγήτρια / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών

 1. Γεώργιος Κατσάγγελος - Καθηγητής / Τακτικό Μέλος
 2. Δημήτριος Ζουρούδης - Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

 1. Γεώργιος Παπαδέλης - Αν. Καθηγητής  / Τακτικό Μέλος
 2. Μαρία Αλεξάνδρου - Αν. Καθηγήτρια / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Θεάτρου

 1. Ιάκωβος Ποταμιάνος - Καθηγητής/ Τακτικό Μέλος
 2. Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση - Επ. Καθηγήτρια / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα Κινηματογράφου

 1. Ιωάννης Κολαξίζης - Αν. Καθηγητής / Τακτικό Μέλος
 2. Απόστολος Καρακάσης - Αν. Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα ΤΕΦΑΑ Θεσ/νίκης

 1. Ευαγγελία Κουιδή - Καθηγήτρια / Τακτικό Μέλος
 2. Βασιλεία Χατζητάκη - Καθηγήτρια / Αναπληρωματικό Μέλος

Τμήμα ΤΕΦΑΑ Σερρών

 1. Ιωάννης Βράμπας - Καθηγητής / Τακτικό Μέλος
 2. Συμεών Βλαχόπουλος - Καθηγητής / Αναπληρωματικό Μέλος

Γραμματέας

Μιχαηλίνα Στογιάννη