Μία συλλεκτική έκδοση άρθρων από την ερευνητική κοινότητα του ΑΠΘ για την αντιμετώπιση της πανδημίας

covid book

Σύμφωνα με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, η ιδέα πίσω από την πρωτοβουλία της Αντιπρυτανείας Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία μίας έκδοσης που αφορά στη συνδρομή του πανεπιστημίου μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, ήταν η όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή της πολυεπίπεδης ερευνητικής του δραστηριότητα κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Λόγω της πανδημικής κρίσης που προκλήθηκε, ολόκληρη η ανθρωπότητα κλήθηκε να αντιμετωπίση τον "κοινό εχθρό", με την επιστήμη και την έρευνα να πρωτοστατούν. Να αποτελούν τα βασικά μας "όπλα", σε μία σύγχρονη, ασύμμετρη μάχη, που αποτέλεσε ίσως το σημαντικότερο γεγονός της γενιάς μας. 

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε το τεύχος μέσω της βιβλιοθήκης μας στο ISSUU: https://issuu.com/authresearchcomittee/docs/to_

Τα άρθρα της έκδοσης

Μια συστηματική προσέγγιση στην ανθεκτικότητα εστιάζοντας στην κρίση COVID-19 : Θέματα γνώσης, συνειδητότητας, ηγεσίας, αξιών

Επιστημονική Υπεύθυνη:
Αναστασία Ζαμπανιώτου, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις γυναίκες της ακαδημαϊκής κοινότητας της Μεσογείου

Επιστημονική Υπεύθυνη:
Αναστασία Ζαμπανιώτου, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Ενημέρωση και πανδημία του COVID19: Δημόσια επικοινωνία, ενημέρωση και εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια κρίσεων

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:
Νικόλαος Σ. Παναγιώτου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ
Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ
«CovidDEXP – COVID-19 Data Exploration» / Δυναμική πλατφόρμα διερεύνησης δεδομένων COVID-19

Επιστημονική Υπεύθυνη:
Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ
Ανίχνευση ισοενζύμων Κρεατινοφωσφοκινάσης (CPK) ως προγνωστικών δεικτών της εξέλιξης της νόσου COVID-19

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παναγιώτης Γκιβίσης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Αξιολόγηση της επιβάρυνσης της ψυχικής υγείας από την πανδημία του COVID-19

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ιωάννης Διακογιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
COVID-19 - Ερωτηματολόγιο για ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση και τους φροντιστές τους

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Νικόλαος Γρηγοριάδης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Συσχέτιση ατομικών χαρακτηριστικών και μοτίβων κινητικότητας κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας του COVID-19 στην Ελλάδα

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ιωάννης Πολίτης, Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
Ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην πρώτη φάση της πανδημίας από τον ιό SARS-CoV-2 στην Ελλάδα

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Η επίδραση του COVID-19 στην αγορά ενέργειας της Ελλάδας

Επιστημονική Υπεύθυνη:
Κυριακή Κοσμίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
Έρευνα Ερωτηματολογίου για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την πανδημία COVID-19

Επιστημονική Υπεύθυνη:
Θεοδώρα Παπαμήτσου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Οφθαλμικά ευρήματα ασθενών με νόσο COVID-19 και σύγκριση αυτών με αντίστοιχα ευρήματα ασθενών με νόσο SARS-CoV

Επιστημονική Υπεύθυνη:
Θεοδώρα Παπαμήτσου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Ψυχική υγεία φοιτητών και εργαζομένων του ΑΠΘ στα χρόνια του SARS-CoV-2

Επιστημονική Υπεύθυνη:
Θεοδώρα Παπαμήτσου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
COVID-19 H πρόκληση για το Οδοντιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ. Αντιμετώπιση από την επιτροπή ελέγχου λοιμώξεων του τμήματος

Επιστημονική Υπεύθυνη:
Δήμητρα Σακελλάρη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Διαταραχές της όσφρησης και της γεύσης σε ασθενείς με COVID-19

Επιστημονική Υπεύθυνη:
Αθηνά Πρίντζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Webinar στις 15.5.2020 με θέμα: «Η άσκηση της ιατρικής στην εποχή της πανδημίας»

Επιστημονική Υπεύθυνη:
Ελισσάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής ΑΠΘ
Η πανδημία της COVID-19: η πρόκληση της διαχείρισής της ως κρίση και η αξιοποίησή της ως ευκαιρία για τη βιώσιμη κινητικότητα και τις μεταφορές

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Αφυπηρετήσας Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
Ανοσορυθμιστικά κύτταρα μετά από ενδοδερμική χορήγηση Bacillus Calmette- Guérin (BCG) - Σχέση με την πανδημία COVID-19;

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:
Σούζαν Βεργκίζι, ΕΔΙΠ, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Ιωάννης Νικολακάκης, Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ
Πανδημία COVID-19, Πρώτα Νοσοκομειακά Πρωτόκολλα επείγουσας Ιατρικής και Ορθοπαιδικής Χειρουργικής

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ελευθέριος Τσιρίδης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Η ψυχική υγεία των εγκύων στην περίοδο της πανδημίας COVID-19. Προοπτική μελέτη παρατήρησης

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γεώργιος Παπαζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής
 
Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ στη μάχη κατά του SARS-CoV-2

Επιστημονική Υπεύθυνη:
Άννα Παπά-Κονιδάρη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Απειλητικές διεισδυτικές μυκητιάσεις σε έδαφος COVID-19

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τιμολέων-Αχιλλέας Βυζαντιάδης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Παγκόσμια μελέτη υγείας και λειτουργικότητας σε περιόδους μεταδοτικών λοιμώξεων. Μελέτη COH-FIT (GR)

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Αποτίμηση των επιπτώσεων στην ποιότητα αέρα λόγω των περιορισμών κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Νικόλαος Μουσιόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ