60

ΠΑΤΕΝΤΕΣ

13

ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ

25

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

3000

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πολιτική

Ο Οδηγός Μεταφοράς Τεχνολογίας αποτελεί το 4ο Μέρος του Οδηγού Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, στο οποίο ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του ΑΠΘ. 

Οδηγός Μεταφοράς Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

T:2310 994066, 2310 994021, 2310 994011
 

 

Για θέματα μεταφοράς τεχνολογίας: tto@rc.auth.gr
Για γενικά θέματα: research@rc.auth.gr

 

3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη
54636, Θεσσαλονίκη

 

Εξυπηρετούν οι γραμμές ΟΑΣΘ:
2, 8, 14, 78 Στάση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
17, 37 Στάση Καυτατζόγλειο

Όροι Χρήσης
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (εφεξής «ΕΛΚΕ ΑΠΘ») διαχειρίζεται τον παρόντα ιστότοπο  www.rc.auth.gr (εφεξής «ο Ιστότοπος»).
Η χρήση του Ιστοτόπου υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον Ιστότοπο σχετικά με τη χρήση αυτού (εφεξής «ο Χρήστης ή οι Χρήστες»).
Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Ιστότοπο και η χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν, υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, κάθε Χρήστης του Ιστοτόπου πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του Ιστοτόπου, δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος Ιστοτόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: Πολιτική Απορρήτου και Cookies. 
Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης προτού προβείτε σε οιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, και χρήση του Ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης, καλείστε να απέχετε από οιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου.

Περισσότερα εδώ
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.