10945 - Κύκλος μαθημάτων προγραμματισμού σχετικά με θέματα Βαθιάς Μάθησης και Τεχνητής Όρασης και Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων (6ος)

CVML Programming Short Course and Workshop on Deep Learning, Computer Vision and Big Data Analytics 2024 - Early registration (till 15/07/2024)

CVML Programming Short Course and Workshop on Deep Learning, Computer Vision and Big Data Analytics 2024 - Later or on-site registration (after 15/07/2024)

11045 - Θερινό σχολείο ''Πρόσφατες εξελίξεις στα πεδία του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος: Ευρωπαϊκές και διεθνείς προοπτικές"

Διαδικτυακή παρακολούθηση

Δια ζώσης παρακολούθηση

81546 - Προγράμματα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού

Ετήσιο πρόγραμμα 20 ωρών/εβδομάδα

Ετήσιο πρόγραμμα 10 ωρών/εβδομάδα

5μηνο πρόγραμμα

4μηνο πρόγραμμα

3μηνο πρόγραμμα 20 ωρών/εβδομάδα

3μηνο πρόγραμμα 10 ωρών/εβδομάδα

Θερινό πρόγραμμα Ιουλίου (3 εβδομάδες)

Θερινό πρόγραμμα Ιουλίου (4 εβδομάδες)

Θερινό πρόγραμμα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα

Online 8month course

Erasmus courses

87747 - Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων άθλησης και αναψυχής

Αθλητικές Ακαδημίες ΑΠΘ

Επισκέψεις σχολείων

Εγγραφή φοιτητών

Εγγραφή αποφοίτων

Εγγραφή εργαζομένων ΑΠΘ

Καλοκαιρινό ημερήσιο πρόγραμμα: Auth day camp

90658 - Εφαρμογή προγραμμάτων άθλησης & αναψυχής και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων

Για μέλη ΑΠΘ (εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Για γονείς που δεν έχουν σχέση εργασίας με το ΑΠΘ

96492 - Εξετάσεις πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνομάθειας του ΣΝΕΓ ΑΠΘ (Επίπεδο Β2)

Εξόφληση εξέταστρων

97986 - Παροχή ψυχολογικών Υπηρεσιών

Ψυχοθεραπεία