75952 - Βαθιά Μάθηση και Τεχνητή Όραση (CVML) Web Lecture Series (4ος)

CVML Web Lecture Series

AIDA students | CVML Web Lecture Series

81546 - Προγράμματα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού

Ετήσιο πρόγραμμα 20 ωρών/εβδομάδα

Ετήσιο πρόγραμμα 10 ωρών/εβδομάδα

5μηνο πρόγραμμα

4μηνο πρόγραμμα

3μηνο πρόγραμμα 20 ωρών/εβδομάδα

3μηνο πρόγραμμα 10 ωρών/εβδομάδα

Θερινό πρόγραμμα Ιουλίου (3 εβδομάδες)

Θερινό πρόγραμμα Ιουλίου (4 εβδομάδες)

Θερινό πρόγραμμα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα

Online 8month course

Erasmus courses

87747 - Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων άθλησης και αναψυχής

Αθλητικές Ακαδημίες ΑΠΘ

Επισκέψεις σχολείων

Εγγραφή φοιτητών

Εγγραφή αποφοίτων

Εγγραφή εργαζομένων ΑΠΘ

90658 - Εφαρμογή προγραμμάτων άθλησης & αναψυχής και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων

Για μέλη ΑΠΘ (εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Για γονείς που δεν έχουν σχέση εργασίας με το ΑΠΘ

96492 - Εξετάσεις πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνομάθειας του ΣΝΕΓ ΑΠΘ (Επίπεδο Β2)

Εξόφληση εξέταστρων

97986 - Παροχή ψυχολογικών Υπηρεσιών

Ψυχοθεραπεία