Για μέλη ΑΠΘ (εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Για μέλη ΑΠΘ (εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτητές)