Διαγωνισμοί

Ενημερωθείτε για όλους τους πρόσφατους διαγωνισμούς που διεξάγει ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ για προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών του προγραμμάτων.

20 Ιαν. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

72595 (20470/2023), Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (21.090€), Aρ. ΕΣΗΔΗΣ 182141

Περισσότερα

16 Ιαν. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, άνω των ορίων

73273 (12712/2023), Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού φωτονικής: Τμήμα Α: Οπτικό στερεοσκόπιο, εξοπλισμένο με ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας (10.168€) Τμήμα Β: Αναλογική μικροκυματική γεννήτρια συχνοτήτων (45.570€) Τμήμα Γ: Aναβάθμιση συστήματος χαρακτηρισμού φωτονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, οπτικών συστημάτων και δικτύων μεταγωγής (112.716€) (Συνολικός Προϋπολογισμός 168.454,00€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 181687

Περισσότερα

11 Ιαν. 2023

Προκήρυξη ανοχτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

99157 (10483/10-01-2023), Προμήθεια αναλωσίμων για την κατασκευή και χαρακτηρισμό οργανικών φωτοβολταϊκών : Τμήμα 1. Αναλώσιμα Μικροσκοπίας (8.270€), Τμήμα 2. Αναλώσιμα για την κατασκευή OPV διατάξεων (18.225€), Τμήμα 3. Αναλώσιμα για την παραγωγή υπερκάθαρου νερού (4.065€), Προϋπολογισμός 30.560€, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ :181623

Περισσότερα

28 Δεκ. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

72593 (335404/27-12-2022), Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Συνολικός Προϋπολογισμός (31.000€)

Περισσότερα

21 Δεκ. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

72511 (331568/2022), Προμήθεια και εγκατάσταση πάνελ ηχοαπορρόφησης, βάθρων και σταθμού αποθήκευσης και ασφαλείας για τη φύλαξη του εξοπλισμού για τα αμφιθέατρα διδασκαλίας Α και Β Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (Προϋπολογισμός 105.400,00€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 180315

Περισσότερα

15 Δεκ. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

99565 (326882/2022), Αναλώσιμα για την Κατασκευή και Χαρακτηρισμό Οργανικών Φωτοβολταϊκών: Τμήμα 1: Εξειδικευμένα Αντιδραστήρια Υλικών και Οπτικά εξαρτήματα οργάνων (7.440€) Τμήμα 2: Ακίδες Μικροσκοπίας Ατομικών Δυνάμεων (6.820€) Τμήμα 3: Αναλώσιμα για την κατασκευή OPV διατάξεων (10.960€) (Συνολικός προϋπολογισμός 25.220,00€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 179894

Περισσότερα

08 Δεκ. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες άνω των ορίων

99157 (313051/02-12-2022), Προμήθεια εξοπλισμού : Τμήμα Α. Χαμηλής κλίμακας διάταξη Roll to Roll (R2R) επικαλύψεων, Τμήμα Β. Συνεστιακό Μικροσκόπιο Σάρωσης με Laser, Τμήμα Γ. Βοηθητικός εξοπλισμός στο Σύστημα Λιθογραφίας Νανο - αποτύπωσης, (272.800€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ : 178616

Περισσότερα

01 Δεκ. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

71580 (310265/01-12-2022), Προμήθεια αναλωσίμων: Τμήμα 1. Γάντια, κονίες, και λοιπά οδοντιατρικά αναλώσιμα (5.539,64€) Τμήμα 2. Χημικά αναλώσιμα (7.068,00€) Τμήμα 3. Αναλώσιμα για βακτηριακές καλλιέργειες (2.600,00€) Τμήμα 4. Αντιδραστήρια Μοριακής Βιολογίας (8.957,00€) Τμήμα 5. Γενικά αναλώσιμα εργαστηριακής χρήσης (4.996,46€) Τμήμα 6. Κιτ ανίχνευσης βιοδεικτών (6.741,60€) Τμήμα 7. Λοιπά για όπτηση υλικών (1.922,00€) (Συνολικός προϋπολογισμός 37.824,70€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 178490

Περισσότερα

29 Νοε. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, άνω των ορίων

72154 (302437/23-11-2022), Προμήθεια Πλατφόρμας μαζικής παράλληλης αλληλούχισης (105.400€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 177829

Περισσότερα

28 Νοε. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

98095 (304521/25-11-2022), Προμήθεια κυλιόμενης μεταλλικής βιβλιοθήκης για την κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, (64.480€) Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 178015

Περισσότερα

24 Νοε. 2022

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων

71801 (301721/22-11-2022), Προμήθεια αναλωσίμων ανάλυσης γενετικού, μοριακού και βιοχημικού υλικού για την επαλήθευση των δεδομένων σχετικά με τους βιολογικούς δείκτες (45.998,17€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 177785

Περισσότερα

11 Νοε. 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων

95835 (294844/11-11-2022), Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (66.824,71€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 177104

Περισσότερα