Διαγωνισμοί

Ενημερωθείτε για όλους τους πρόσφατους διαγωνισμούς που διεξάγει ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ για προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών του προγραμμάτων.

15 Δεκ. 2023

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

74639(323605/2023) Προμήθεια Υπολογιστικών Σταθμών Υψηλού & Επαγγελματικού Επιπέδου Τμήμα Α: Υπολογιστικοί σταθμοί για αξιόπιστη ανάλυση μεγάλων δεδομένων για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών. (14.500€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), Τμήμα Β: Ισχυρός υπολογιστικός σταθμός για αξιόπιστη ανάλυση και διανεμημένη ανάλυση δεδομένων. (23.000€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)(ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 283159)

Περισσότερα

14 Δεκ. 2023

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

73426 (326161/2023) Παροχή υπηρεσιών : Τμήμα Α. Διεύθυνση τοπικού Γραφείου Έργου στην Πρίστινα- Project Office Manager (22.525€), Τμήμα Β. Υποστήριξη διοικητικών λειτουργιών Γραφείου Έργου στην Πρίστινα - Project Administrative Officer (19.875€), Τμήμα Γ. Διοικητική υποστήριξη Γραφείου Έργου στην Πρίστινα - Administrative Logistics Officer (9.937€), Συνολικός Προϋπολογισμός (52.337€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 283382

Περισσότερα

21 Νοε. 2023

Προκήρυξη ανοικτού λογαριασμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

98095 (302714/21-11-2023) Προμήθεια – τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση των υποδομών κτιρίων της Σχολής Επιστημών Υγείας Τμήμα Α: Προμήθεια – τοποθέτηση υλικών για τη μόνωση εξωτερικών επιφανειών των κτιρίων Ιατρικής και Κτηνιατρικής ΑΠΘ (10.700,00€ πλέον ΦΠΑ) Τμήμα Β: Προμήθεια – τοποθέτηση κουφωμάτων και ρολών συσκότισης στα εξωτερικά παράθυρα του κτιρίου Βασικών Επιστημών του Τμήματος Ιατρικής (15.400,00€ πλέον ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 269217

Περισσότερα

13 Νοε. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες άνω των ορίων

72511 (289341/06-11-2023), Παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση λογισμικού εκπαιδευτικού προγράμματος και παραχώρηση αδειών χρήσης του (368.280€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ : 25815

Περισσότερα

09 Νοε. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

52023 (291500/08-11-2023) Παροχή υπηρεσιών φύλαξης για το κτίριο ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ επί της 3ης Σεπτεμβρίου, Παν/πολη, Θεσσαλονίκη (90.000€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 260161

Περισσότερα

20 Οκτ. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες άνω των ορίων

72511 (268210/13-10-2023), Παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση λογισμικού και εξοπλισμού διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης οπτικοακουστικού υλικού, συμπεριλαμβανομένου όπου απαιτούνται υπηρεσιών εκπαίδευσης, συντήρησης και εγγύησης του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.(172.360€)

Περισσότερα

10 Οκτ. 2023

Προκήρυξη ανοικτού λογαριασμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, άνω των ορίων

74602 (261275/2023) Προμήθεια Διάταξης Femtosecond LASER, 162.000,00€ πλέον ΦΠΑ, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 242158

Περισσότερα

06 Οκτ. 2023

Προκήρυξη ανοικτού λογαριασμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

98095 (262498/06-10-2023) Προμήθεια – εγκατάσταση υλικών για ανακαίνιση - αναδιαρρύθμιση των χώρων υγιεινής του Εργαστηρίου Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής του Τμήματος Ιατρικής, 21.500,00€ πλέον ΦΠΑ, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 240156

Περισσότερα

03 Οκτ. 2023

Προκήρυξη ανοικτού λογαριασμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

74745 (257297/2023) Προμήθεια εξοπλισμού: Μονάδα sniffing για GC/MS, 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 238280

Περισσότερα

21 Σεπ. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

72596 (241957/2023)Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων : Τμήμα Α. Αναλώσιμα για πειράματα κυτταρικών καλλιεργειών (6.459,68€), Τμήμα Β. Γενικά Εργαστηριακά Αναλώσιμα (5.000€), Τμήμα Γ. Γυάλινα σκεύη και διαλύτες (5.705,46€), ΕΣΗΔΗΣ 234294

Περισσότερα

19 Σεπ. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

52023 (239281/2023), Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Πανεπιστημιούπολη (90.000€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 233156

Περισσότερα

15 Σεπ. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

72593 (237532/2023), Εργαστηριακά Αναλώσιμα: Τμήμα Α: Αναλώσιμα για πειράματα κυτταρικών καλλιεργειών (6.144,16€), Τμήμα Β: Γενικά εργαστηριακά αναλώσιμα (13.998,36€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 231252

Περισσότερα