Διαγωνισμοί

Ενημερωθείτε για όλους τους πρόσφατους διαγωνισμούς που διεξάγει ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ για προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών του προγραμμάτων.

24 Μάιος. 2024

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

76579 (117277/22-05-2024), Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Διαχείριση του εν Βενετία Αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (95.550€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 351039

Περισσότερα

20 Μάιος. 2024

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

76086(115602/20-05-2024) Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας, 92.610 ευρώ πλέον ΦΠΑ, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 350880

Περισσότερα

17 Μάιος. 2024

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

73145(114304/16-05-2024) Προμήθεια εξοπλισμού , 111.000€ πλέον ΦΠΑ, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 350801

Περισσότερα

29 Απρ. 2024

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

74814 (101933/29-04-2024), Προμήθεια οφθαλμικού καταγραφέα (34.325€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 349889

Περισσότερα

19 Απρ. 2024

Προκήρυξη ανοικτού λογαριασμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

74696 (93137/18-04-2024) Προμήθεια εξοπλισμού : 630 smart watches για την ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών καταγραφής της συμπεριφοράς (140.000,00€ πλέον ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 349243

Περισσότερα

11 Απρ. 2024

Προκήρυξη ανοικτού λογαριασμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

75184 (88502/11-04-2024) Προμήθεια εξοπλισμού Τμήμα Α: Συσκευή σύνθεσης νανοσωματιδίων με μικροκυματική ακτινοβολία (30.000,00 πλέον ΦΠΑ). Τμήμα Β: Βιοχημικός αναλυτής ανίχνευσης πρωτεινών (20.000,00€ πλέον ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 348831

Περισσότερα

05 Απρ. 2024

Προκήρυξη ανοικτού λογαριασμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, άνω των ορίων

75263 (69327/29-03-2024) Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για την απεικόνιση, μέτρηση και αποτίμηση των παραγόμενων σωματιδίων: Τμήμα Α) Οπτικό σύστημα καταγραφής υψηλής ταχύτητας (Αξία χωρίς ΦΠΑ 68.548,39€), Τμήμα Β) Συγκρότημα άλεσης, καταγραφής μεγέθους και ζύγισης για την κοκκομετρική επεξεργασία και ανάλυση σωματιδίων (Αξία χωρίς ΦΠΑ 85.483,87€), Τμήμα Γ) Σύστημα Θερμομέτρησης Υψηλής Ταχύτητας (Αξία χωρίς ΦΠΑ 84.677,42€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 348281

Περισσότερα

01 Απρ. 2024

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

51121 (068180/28-03-2024), Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Balkan Center, Κτίρια Α και Β, 10ο χλμ Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη (85.338€, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 347646

Περισσότερα

21 Μαρ. 2024

Προκήρυξη ανοικτού λογαριασμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων

75184 (63400/20-03-2024) Προμήθεια εξοπλισμού Τμήμα Α: Συσκευή σύνθεσης νανοσωματιδίων με μικροκυματική ακτινοβολία (30.000,00 πλέον ΦΠΑ). Τμήμα Β: Βιοχημικός αναλυτής ανίχνευσης πρωτεινών (20.000,00€ πλέον ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 346910

Περισσότερα

12 Μαρ. 2024

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, άνω των ορίων

75798(44005/2024) "Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για την αναβάθμιση συστημάτων χαρακτηρισμού κυκλωμάτων αμιγώς οπτικής πλατφόρμας γραφενίου.(203.770,00 € πλέον ΦΠΑ).(ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 346177)

Περισσότερα

15 Δεκ. 2023

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

74639(323605/2023) Προμήθεια Υπολογιστικών Σταθμών Υψηλού & Επαγγελματικού Επιπέδου Τμήμα Α: Υπολογιστικοί σταθμοί για αξιόπιστη ανάλυση μεγάλων δεδομένων για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών. (14.500€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), Τμήμα Β: Ισχυρός υπολογιστικός σταθμός για αξιόπιστη ανάλυση και διανεμημένη ανάλυση δεδομένων. (23.000€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)(ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 283159)

Περισσότερα

14 Δεκ. 2023

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

73426 (326161/2023) Παροχή υπηρεσιών : Τμήμα Α. Διεύθυνση τοπικού Γραφείου Έργου στην Πρίστινα- Project Office Manager (22.525€), Τμήμα Β. Υποστήριξη διοικητικών λειτουργιών Γραφείου Έργου στην Πρίστινα - Project Administrative Officer (19.875€), Τμήμα Γ. Διοικητική υποστήριξη Γραφείου Έργου στην Πρίστινα - Administrative Logistics Officer (9.937€), Συνολικός Προϋπολογισμός (52.337€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 283382

Περισσότερα