Βίντεο ερευνητικών αποτελεσμάτων

Η δράση του ΑΠΘ «Δημιουργία ολιγόλεπτων βίντεο για την ανάδειξη των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία» περιλαμβάνει 33 μικρής διάρκειας βίντεο-συνεντεύξεις ερευνητριών και ερευνητών του ΑΠΘ, με σκοπό η ακαδημαϊκή έρευνα και η γνώση που αυτή παράγει, να διαχυθεί με αποτελεσματικότερους τρόπους ώστε να αφορά, να εμπλέκει και να εμπνέει ένα ευρύτερο κονό.

Φίλιππος Αραβανόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Φίλιππος Αραβανόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Ο Καθηγητής κ. Φίλιππος Αραβανόπουλος, παρουσιάζει την έρευνα που διεξάγουν ο ίδιος και οι συνεργάτες του, στη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, εστιάζοντας κυρίως στη γενετική ανάλυση του DNA των δασικών ειδών της χώρας. Όπως αναφέρει ο ίδιος: " Αν μπορούμε να πούμε ότι κάτι επηρεάζεται άμεσα από την έρευνά μας, αυτό αφορά την ταυτοποίηση του γενετικού υλικού, δηλαδή μπορούμε άμεσα να αντιμετωπίσουμε για παράδειγμα λαθροϋλοτομίες αναλύοντας DNA από το τμήμα του δέντρου που μένει στο δάσος και από τα παράνομα φορτία ξυλείας, ή μπορούμε να εντοπίσουμε αν κάποιο προϊόν που εισέρχεται στη χώρα προέρχεται από κάποιο βιολογικό είδος, είδος απολύτου προστασίας. Μπορούμε τέλος με την ίδια μέθοδο, να εντοπίσουμε αν οι ποικιλίες που αγοράζουν οι διάφοροι παραγωγοί είναι αυτές τις οποίες πλήρωσαν για να αγοράσουν".

 

Αθανάσιος Σαλίφογλου, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Αθανάσιος Σαλίφογλου, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Σαλίφογλου παρουσιάζει την έρευνα που διεξάγει το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, εξηγώντας πώς μέσω της διεπιστημονικής έρευνας που συντελείται στο Εργαστήριο, εξυπηρετούνται πλήθος εφαρμογών άμεσα συνδεδεμένων με το περιβάλλον, τον άνθρωπο, την αειοφορία και τα βιοϋλικά, στοχεύοντας στη διαγνωστική, προληπτική , θεραπευτική και αναγεννητική ιατρική.

Αθηνά Σιούπη, Καθηγήτρια Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Αθηνά Σιούπη, Καθηγήτρια Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

H Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κ. Αθηνά Σιούπη, παρουσιάζει την έρευνα που διεξάγεται την περίοδο αυτή στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Δικτύου Συγκριτικής Γλωσσολογίας. Όπως αναφέρει η ίδια: «Το Δίκτυο έχει ως στόχο τη σύγκριση των γλωσσών της Μεσογείου και της Γερμανικής με αφετηρία την Ελλάδα και εστιάζει στην Έρευνα και την Διδασκαλία. Απευθύνεται σε νέους ερευνητές, πρώτου και δεύτερου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικούς ερευνητές από τις παραπάνω χώρες και μέσω του Δικτύου γίνονται γνωστά τα αποτελέσματα στη Γλωσσολογία και γενικότερα η έρευνα στη Γλωσσολογία, στο ευρύ κοινό».

Γιώργος Μαλανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Γιώργος Μαλανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Γεώργιος Μαλανδράκης, παρουσιάζει την έρευνά του σχετικά με την ενδυνάμωση της διδασκαλίας και των πρακτικών των Πανεπιστημίων μέσω του οικολογικού αποτυπώματος. Πρόκειται για ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά στη στρατηγική σύμπραξη Πανεπιστημίων μεταξύ τους. «Με το Πρόγραμμα αυτό προσπαθούμε έμμεσα αλλά ουσιαστικά να επηρεάσουμε την καθημερινή ζωή όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας: φοιτητών, διδασκόντων, εργαζομένων, ώστε να διαμορφώσουν ένα πιο φιλικό περιβάλλον και ένα βιώσιμο τρόπο ζωής ώστε να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα», όπως εξηγεί ο ίδιος ο κ. Μαλανδράκης.

Σε πρώτο στάδιο, η συγκεκριμένη έρευνα απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες και στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, βοηθώντας τους να καταλάβουν τη φύση και την έκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και επεμβάσεων στο περιβάλλον από τις καθημερινές τους συνήθειες. Ο στόχος είναι ότι στη συνέχεια τα ίδια τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα λειτουργήσουν ως πυρήνες, ως πολλαπλασιαστές στην κοινωνία και θα βοηθήσουν στη διάχυση του μηνύματος σε φίλους, γνωστούς, συγγενείς τους προκειμένου και αυτοί να συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια. Ένας δεύτερος στόχος της έρευνας είναι όμως και η ανάπτυξη ενός εργαλείου, ενός online λογισμικού, το οποίο θα υπολογίσει το οικολογικό αποτύπωμα όχι μόνο του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και όλων των υπολοίπων Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στην έρευνα. Φυσικά μετά το τέλος του προγράμματος το λογισμικό που θα έχει αναπτυχθεί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο προκειμένου και αυτά να υπολογίσουν την επιβάρυνση στο περιβάλλον από την λειτουργία τους.

Γιώργος Μαλανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Γιώργος Μαλανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Γεώργιος Μαλανδράκης, εξηγεί την ερευνητική προσπάθεια ενός προγράμματος που εκπονείται με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον ίδιο και με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και το οποίο αφορά στην προώθηση του αειφόρου τρόπου ζωής μέσα από την εκπαίδευση για το οικολογικό αποτύπωμα. Όπως εξηγεί ο ίδιος, σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι όχι μόνο η μετάφραση, αλλά και η προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα ενός online λογισμικού για τον υπολογισμό του ατομικού οικολογικού αποτυπώματος καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για το θέμα αυτό.

Κωνσταντίνος Γκαγκαβούζης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Βιολογίας

Κωνσταντίνος Γκαγκαβούζης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Βιολογίας

Όπως εξηγεί ο κ. Γκαγκαβούζης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Βιολογίας τους ΑΠΘ, η γενετική είναι ένας τομέας με μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία που θα γίνει ακόμα πιο εμφανής στο άμεσο μέλλον. Η έρευνα που διεξάγεται στο εργαστήριο στο οποίο εργάζεται, παρέχει τα κατάλληλα και απαραίτητα εργαλεία για την παρακολούθηση φυσικών πληθυσμών ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο αλλά και πληθυσμών που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για το φυσικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα κάποια εισβολικά είδη λόγω κλιματικής αλλαγής, όπως το μπλε καβούρι. Επιπλέον σε επίπεδο ατόμου, περιγράφει ο κ. Γκαγκαβούζης, δίνεται πλέον η δυνατότητα γενετικού προσδιορισμού της γεωγραφικής προέλευσης φυσικών και καλλιεργούμενων ατόμων τσιπούρας δίνοντας έτσι στις ελεγκτικές αρχές τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα, για τον εντοπισμό και μετριασμό της νοθείας και της παραπλανητικής σήμανσης προέλευσης των ατόμων.