Βίντεο ερευνητικών αποτελεσμάτων

Η δράση του ΑΠΘ «Δημιουργία ολιγόλεπτων βίντεο για την ανάδειξη των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία» περιλαμβάνει 33 μικρής διάρκειας βίντεο-συνεντεύξεις ερευνητριών και ερευνητών του ΑΠΘ, με σκοπό η ακαδημαϊκή έρευνα και η γνώση που αυτή παράγει, να διαχυθεί με αποτελεσματικότερους τρόπους ώστε να αφορά, να εμπλέκει και να εμπνέει ένα ευρύτερο κονό.

Σπύρος Κασσαβέτης, Διδάκτωρ, Επικεφαλής Ομάδας Micro/Nanofabrication, Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας

Σπύρος Κασσαβέτης, Διδάκτωρ, Επικεφαλής Ομάδας Micro/Nanofabrication, Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας

Όπως μας εξηγεί ο Δρ. Κασσαβέτης, οι δραστηριότητες του εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας έχουν αντίκτυπο τόσο στην έρευνα και στην εκπαίδευση μέσω του Μεταπτυχιακού Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες που συντονίζει το εργαστήριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο όσο και μέσω των συνεδρίων που διοργανώνει κάθε καλοκαίρι στην Θεσσαλονίκη, μέσω των δράσεων διάχυσης της έρευνας στην κοινωνία και στην οικονομία, μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που παράγει το εργαστήριο τόσο με τη δημιουργία νέας γνώσης και την κατοχύρωσή της μέσω πατεντών, αλλά και τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων για την εμπορική εκμετάλλευση της έρευνας.

Χριστόφορος Ζολώτας, Διδάκτωρ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Χριστόφορος Ζολώτας, Διδάκτωρ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Ο Δρ. Ζολώτας μας εξηγεί πώς η έρευνα που διεξάγουν στο πλαίσιο του Tech Train, επηρεάζει πρακτικά την καθημερινότητα στο δημοτικό σχολείο, αφενός φέρνοντας τους μαθητές σε επαφή με τεχνολογίες όπως η ρομποτική, το διαδίκτυο των πραγμάτων και ο προγραμματισμός, μέσω μίας εύχρηστης πλατφόρμας, κατάλληλης για την ηλικία τους, αφετέρου δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν πιο παραστατική τη διδασκαλία τους σε μία σειρά μαθημάτων, όπως η Φυσική, τα Μαθηματικά, μεταφέροντας πρακτικά τη διδασκαλία από τον πίνακα και από τα βιβλία στον πραγματικό κόσμο.

Μανώλης Φαλελάκης, Διδάκτωρ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Μανώλης Φαλελάκης, Διδάκτωρ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Ο Δρ. Φαλελάκης μας εξηγεί πώς μέσω του ερευνητικού έργου ΣΥΤΗΕΣ αναπτύσσουν έναν έξυπνο οικιακό βοηθό χαμηλού κόστους στοχευμένο και προσαρμοσμένο ειδικά στις ανάγκες των ηλικιωμένων ανθρώπων. Η συσκευή ονομάζεται «Έλσα» και οι χρήστες μπορούν να αλληλοεπιδράσουν μαζί της μέσω φωνητικών εντολών. Όπως υποστηρίζει ο ερευνητής, προσδοκούν πως η «Έλσα» θα κάνει τις ζωές αυτών των ανθρώπων λίγο πιο ασφαλείς  και ανεξάρτητες αλλά και ταυτόχρονα λιγότερο μοναχικές. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσουν για την «Έλσα» λειτουργικότητες όπως απομακρυσμένη παρακολούθηση πλέον θεραπείας από γιατρούς, παραγγελίες από super market, κλήση έκτακτης ανάγκης αλλά και δυνατότητα βιντεοκλήσης.

Εμμανουήλ Τσαρδούλιας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ρομποτικής

Εμμανουήλ Τσαρδούλιας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ρομποτικής

Ο κ. Τσαρδούλιας μας μιλάει για το σύστημα REMEDES. Το REMEDES αποτελεί ένα σύστημα προσανατολισμένο στην μέτρηση και καταγραφή αντανακλαστικών με υψηλή ακρίβεια, κάνοντας χρήση οπτικών ή/και ακουστικών ερεθισμάτων. Πιθανές εφαρμογές του συστήματος REMEDES περιλαμβάνουν: α) προπόνηση / εξάσκηση / μοντελοποίηση αθλητικών επιδόσεων και παρακολούθηση ατομικών και ομαδικών επιδόσεων στην πορεία του χρόνου, β) διάγνωση, αποθεραπεία ή παρακολούθηση νευρολογικών, νευροκινητικών, ψυχιατρικών ή οφθαλμολογικών παθήσεων. Χρησιμοποιώντας το REMEDES, γιατροί και προπονητές μπορούν να οριζούν τύπους ομάδων χρηστών και ασκήσεων, να παρακολουθούν τις επιδόσεις των χρηστών κατά την εκτέλεση των ασκήσεων, ενώ και οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τις επιδόσεις τους στην πορεία του χρόνου.

Ελένη Πόπτση, Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ

Ελένη Πόπτση, Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ

Η κ. Πόπτση περιγράφει τη δημιουργία ενός καινοτόμου τεστ που έχουν αναπτύξει το οποίο μετράει τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες των ηλικιωμένων ανθρώπων, κυρίως σε ότι αφορά σε ζητήματα μνήμης.  Το «Remedes for Alzheimer» είναι το εργαλείο που έχουν αναπτύξει για αυτό το σκοπό, ώστε η διάγνωση τέτοιου είδους νοητικών διαταραχών να γίνεται σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Μαρία Τσιαφούλη, Διδάκτωρ Οικολογίας Tμήματος Βιολογίας

Μαρία Τσιαφούλη, Διδάκτωρ Οικολογίας Tμήματος Βιολογίας

Η Δρ. Τσιαφούλη μας εξηγεί πώς με την έρευνά της προσπαθεί να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως είναι οι γεωργικές για παράδειγμα, αλλά και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν τους οργανισμούς του εδάφους και προσπαθεί να βρει τρόπους  για να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και η υγεία των εδαφών.