Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022

Αποτελέσματα Υποτροφιών Αριστείας και Ενίσχυσης της Ερευνητικής Δραστηριότητας στις Επιστήμες Υγείας, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 2022

Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Προκηρύξεων των Υποτροφιών Αριστείας για Υποψήφιους Διδακτορες και Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, καθώς και της Ενίσχυσης της Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΑΠΘ στις Επιστήμες Υγείας, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 2022, η Επιτροπή Ερευνών ανακοινώνει τη χορήγηση 31 υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες, 13 υποτροφιών σε Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές και την ενίσχυση 18 μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ.


Στα σχετικά έγγραφα θα βρείτε την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μαζί με τους σχετικούς πίνακες.
 

Πίσω στην λίστα