ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2327 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

29 Σεπ. 2022

72791 (245280/29-09-2022): Προμήθεια αναλωσίμων : Τμήμα Α: Αναλώσιμα για αναλύσεις αυγών (7.500 €) Τμήμα Β: Αναλώσιμα για αναλύσεις γάλακτος και προϊόντων του (6.300 €) Τμήμα Γ: Αναλώσιμα κυτταρικής και μοριακής βιολογίας (18.700 €) (32.500€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 173312