Νέα

Διαβάστε τις τελευταίες ανακοινώσεις του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για ημερίδες, γεγονότα, υποτροφίες και ευκαιρίες χρηματοδότησης.

28 Σεπ. 2022

Απευθείας αναθέσεις για τις ανάγκες έργων/προγραμμάτων

Περισσότερα

25 Ιουλ. 2022

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για υποτροφίες με την υποστήριξη της ΕΥΑΘ σε μεταπτυχιακές/ους φοιτήτριες/ες στην Πολυτεχνική Σχολή - 2022

Περισσότερα

19 Ιουλ. 2022

Παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ.

Περισσότερα

15 Ιουλ. 2022

Ανακοίνωση για Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής

Περισσότερα

15 Ιουλ. 2022

Ηλεκτρονικοποίηση των Αιτημάτων Πληρωμής Δαπανών

Περισσότερα

14 Ιουλ. 2022

Σχέδιο Ισότητας Φύλων - Gender Equality Plan ΑΠΘ: Υποβολή Πρότασης Horizon

Περισσότερα

20 Μάιος. 2022

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων με την υποστήριξη των ΕΛΠΕ – Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Περισσότερα

03 Μάιος. 2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 03/06/2022 / Προκηρύξεις Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων, Μεταδιδακτορικών Ερευνητών και Ενίσχυσης Μελών ΔΕΠ των Επιστημών Υγείας - Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ

Περισσότερα

07 Απρ. 2022

Προκήρυξη Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων με την υποστήριξη των ΕΛΠΕ - Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Περισσότερα

01 Απρ. 2022

Ενημέρωση για τη Διαδικασία Κατοχύρωσης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο ΑΠΘ

Περισσότερα

31 Μαρ. 2022

Προκήρυξη Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών με την υποστήριξη της ΕΥΑΘ 2022

Περισσότερα