Νέα

Διαβάστε τις τελευταίες ανακοινώσεις του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για ημερίδες, γεγονότα, υποτροφίες και ευκαιρίες χρηματοδότησης.

17 Φεβ. 2023

Διάρκεια Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Περισσότερα

03 Φεβ. 2023

Αλλαγές για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και για τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών

Περισσότερα

02 Φεβ. 2023

11 θέσεις εκπαιδευτών με αντικείμενο την καινοτόμο επιχειρηματικότητα

Περισσότερα

09 Δεκ. 2022

Ενημέρωση για αλλαγές κατά τη διαχείριση έργων

Περισσότερα

07 Δεκ. 2022

Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας τηλεφωνικών κέντρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Περισσότερα

09 Νοε. 2022

Αυτόματη δημιουργία ετήσιων προϋπολογισμών 2023

Περισσότερα

07 Νοε. 2022

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για υποτροφίες με την υποστήριξη της ΕΥΑΘ σε μεταπτυχιακές/ους φοιτήτριες/ες στην Σχολή Θετικών Επιστημών - 2022

Περισσότερα

19 Οκτ. 2022

Ενημέρωση για την αξιοποίηση αδιάθετου υπολοίπου έργων

Περισσότερα