Πέμπτη 09 Νοεμβρίου 2023

Τροποποίηση Πρόσκλησης για τα Βιομηχανικά Διδακτορικά

Τροποποίηση Πρόσκλησης για τα Βιομηχανικά Διδακτορικά

Ανακοινώθηκε πρόσφατα η τροποποίηση της Πρόσκλησης για τα "Βιομηχανικά Διδακτορικά", η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.
 
Υπενθυμίζεται ότι το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» αποσκοπεί στη δημιουργία δεσμών μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων μέσα από τη βιομηχανική έρευνα. Στοχεύει επίσης στην επίλυση προβλημάτων στον παραγωγικό τομέα μέσα από την εστιασμένη βιομηχανική έρευνα καθώς και στην αντίστοιχη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα ελληνικά πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις.
 
Στο πλαίσιο του έργου, τα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με Επιχειρήσεις/Βιομηχανίες, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για να υλοποιήσουν ένα «Βιομηχανικό Διδακτορικό» από κοινού με μια/έναν Υποψήφια/ο Διδάκτορα.
 
Η χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας. Επιχορηγούνται δαπάνες αμοιβής της/του Υποψήφιας/ου Διδάκτορα, δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, αναλώσιμα, δαπάνες ταξιδίων/μετακινήσεων και συμμετοχής σε συνέδρια.
 
 

Πίσω στην λίστα