30 Νοε. 2023

Tips "επιβίωσης" για ερευνήτριες/ερευνητές

Παράταση των αιτήσεων για τον 2ο Κύκλο Επιτάχυνσης του Walk έως τις 15/12

Περισσότερα

30 Νοε. 2023

Tips "επιβίωσης" για ερευνήτριες/ερευνητές

Roadshow Webinar: DestinE in action – meet the first DESP use cases

Περισσότερα

30 Νοε. 2023

Tips "επιβίωσης" για ερευνήτριες/ερευνητές

Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό

Περισσότερα

23 Νοε. 2023

Tips "επιβίωσης" για ερευνήτριες/ερευνητές

A Cloud for all-Webinar για την πρόσβαση στο Ταμείο Συνόχης της ΕΕ

Περισσότερα

23 Νοε. 2023

Tips "επιβίωσης" για ερευνήτριες/ερευνητές

Συνταξιοδότηση μελών ΔΕΠ και ερευνητικά έργα

Περισσότερα

09 Νοε. 2023

Tips "επιβίωσης" για ερευνήτριες/ερευνητές

Τροποποίηση Πρόσκλησης για τα Βιομηχανικά Διδακτορικά

Περισσότερα