01 Δεκ. 2022

Tips επιβίωσης για ερευνήτριες/ες

Δημοσίευση προσχεδίων Προγραμμάτων Εργασίας σε θεματικές περιοχές του Ορίζοντα Ευρώπη για το 2023-2024

Περισσότερα

01 Δεκ. 2022

Tips επιβίωσης για ερευνήτριες/ες

Σε ποιες περιπτώσεις απορρίπτεται / δεν παραλαμβάνεται ένα τιμολόγιο

Περισσότερα

01 Δεκ. 2022

Tips επιβίωσης για ερευνήτριες/ες

Γνωστοποίηση Εφεύρεσης/Ερευνητικών Αποτελεσμάτων πριν την κατάθεση αίτησης για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Περισσότερα

24 Νοε. 2022

Tips επιβίωσης για ερευνήτριες/ες

Υλικό διαδικτυακής Ενημερωτικής Εκδήλωσης ΕΗΔΕ ΑΠΘ

Περισσότερα

24 Νοε. 2022

Tips επιβίωσης για ερευνήτριες/ες

Ορίζοντας Ευρώπη “Cluster 4 – Digital, Industry & Space”: Εκδήλωση ενημέρωσης και εκδηλώσεις δικτύωσης για τις νέες προκηρύξεις

Περισσότερα

24 Νοε. 2022

Tips επιβίωσης για ερευνήτριες/ες

Ανακοίνωση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Περισσότερα