23 Μαρ. 2023

Tips "επιβίωσης" για ερευνήτριες/ερευνητές

Έργο υπεραξίας

Περισσότερα

23 Μαρ. 2023

Tips "επιβίωσης" για ερευνήτριες/ερευνητές

Προγραμματισμός συνεδριάσεων Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΑΠΘ

Περισσότερα

23 Μαρ. 2023

Tips "επιβίωσης" για ερευνήτριες/ερευνητές

Εκδήλωση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε ερευνητικές προτάσεις

Περισσότερα

16 Μαρ. 2023

Tips "επιβίωσης" για ερευνήτριες/ερευνητές

Διάρκεια Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Περισσότερα

16 Μαρ. 2023

Tips "επιβίωσης" για ερευνήτριες/ερευνητές

Δημοσίευση «5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιες/ους Διδάκτορες»

Περισσότερα

09 Μαρ. 2023

Tips "επιβίωσης" για ερευνήτριες/ερευνητές

Καλές πρακτικές για μία επιτυχημένη πρόταση στον Ορίζοντα Ευρώπη

Περισσότερα