15 Σεπ. 2022

Tips επιβίωσης για ερευνήτριες/ες

Δημοσίευση οδηγού για τις συνέργειες μεταξύ MSCA και EIT

Περισσότερα

15 Σεπ. 2022

Tips επιβίωσης για ερευνήτριες/ες

Συνεδριάσεις Επταμελούς Οργάνου

Περισσότερα

08 Σεπ. 2022

Tips επιβίωσης για ερευνήτριες/ες

Εκπαιδευτικά σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορίζοντα 2020 και τον Ορίζοντα Ευρώπη

Περισσότερα

08 Σεπ. 2022

Tips επιβίωσης για ερευνήτριες/ες

Ποιες κατηγορίες έργων απαλλάσσονται από ΦΠΑ

Περισσότερα

01 Σεπ. 2022

Tips επιβίωσης για ερευνήτριες/ες

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - Δημοσίευση Πρόσκλησης για τη Χρηματοδότηση Βασικής Έρευνας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»)

Περισσότερα

01 Σεπ. 2022

Tips επιβίωσης για ερευνήτριες/ες

Αιτήματα Προκαταβολής και Αποδόσεις Προκαταβολής

Περισσότερα