Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

Συνταξιοδότηση μελών ΔΕΠ και ερευνητικά έργα

Συνταξιοδότηση μελών ΔΕΠ και ερευνητικά έργα

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης μελών ΔΕΠ που επιθυμούν να συνεχίσουν να είναι Επιστημονικές/οί Υπεύθυνες/οι σε ερευνητικά έργα ή/και να υποβάλλουν νέες προτάσεις για χρηματοδότηση, απαιτείται προηγουμένως η υπογραφή σχετικής συμφωνίας συνεργασίας με τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ καθώς και η σύμφωνη γνώμη της/του Διευθύντριας/ή του Τομέα ή του Εργαστηρίου ή της Κλινικής και της/του Προέδρου του Τμήματος, όπου θα υλοποιηθεί το έργο.
 
Υπενθυμίζεται ότι οι Ομότιμες/οι Καθηγήτριες/ές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μπορούν να αμείβονται για οποιοδήποτε ερευνητικό-επιστημονικό-διδακτικό έργο, αντίθετα τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. μπορούν να αμείβονται μόνο για διδακτικό έργο.
 
Για τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Έναρξης Έργων (projects@rc.auth.gr).


 

Πίσω στην λίστα