Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Στρατηγικό σχέδιο του Ορίζοντα Ευρώπη για το διάστημα 2025-2027

Στρατηγικό σχέδιο του Ορίζοντα Ευρώπη για το διάστημα 2025-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ενέκρινε στις 20 Μαρτίου 2024 το δεύτερο Στρατηγικό Σχέδιο για τον Ορίζοντα Ευρώπη για το διάστημα 2025-2027. Το σχέδιο, καθορίζει τρεις βασικούς στρατηγικούς άξονες για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ για τα τρία τελευταία έτη του προγράμματος (2025-2027):

- Πράσινη μετάβαση
- Ψηφιακή μετάβαση
- Μια πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική, χωρίς αποκλεισμούς και δημοκρατική Ευρώπη.

Οι τρεις αυτοί άξονες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση βασικών παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας, η ψηφιακή μετάβαση και η γήρανση του πληθυσμού.

Το κύριο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη για το 2025 θα αναπτυχθεί σύμφωνα με του άξονες του νέου στρατηγικού σχεδίου. Τον Απρίλιο του 2024 η Επιτροπή θα δρομολογήσει μια ευκαιρία υποβολής παρατηρήσεων για το πρόγραμμα εργασίας του 2025, το οποίο θα είναι ανοικτό σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Πίσω στην λίστα