Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Roadshow Webinar: DestinE in action – meet the first DESP use cases

Roadshow Webinar: DestinE in action – meet the first DESP use cases

Το Destination Earth αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού μοντέλου της Γης υψηλής ακρίβειας (ψηφιακό δίδυμο Γης) για μοντελοποίηση, παρακολούθηση και προσομοίωση φυσικών φαινομένων και κινδύνων και των σχετιζόμενων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Το DestinE αποτελεί βασικό πυλώνα των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Πράσινη Συμφωνία και την Ψηφιακή Στρατηγική.

Το ΑΠΘ συμμετέχει ενεργά σε αυτή την πρωτοβουλία μέσα από τη συμμετοχή του στο έργο DestinE - Use Cases.

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023, από 13:00 έως 14:00 θα παρουσιαστούν τα πέντε πρώτα σενάρια χρήσης της πλατφόρμας Destination Earth Service (DESP) που αναπτύσσεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA - European Space Agency).

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλες/όλους τις/τους πιθανές/ούς χρήστριες/ες της πλατφόρμας με τις θεματικές περιοχές των πέντε πρώτων σεναρίων να σχετίζονται με το αστικό περιβάλλον, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα εδώ:
https://destination-earth.eu/event/destine-in-action-meet-the-first-desp-use-cases/
 

Πίσω στην λίστα