Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό

Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο προώθησης της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, φέρνει σε επαφή τους ακαδημαϊκούς που υπηρετούν σε δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια και εξειδικεύονται σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και των Τεχνών με φορείς του εξωτερικού που ασχολούνται με τα παραπάνω αντικείμενα με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη συνεργασιών.

Στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμού σε όλες τις ηπείρους και η ανάδειξη της συμβολής του στη διαμόρφωση του οικουμενικού πολιτισμού. Παράλληλα, με την παρουσία και τη συμμετοχή των Ελλήνων ακαδημαϊκών ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ των κοιτίδων του ελληνισμού στο εξωτερικό και της μητροπολιτικής Ελλάδας και ενθαρρύνονται περαιτέρω συνέργειες.

Η σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. προκειμένου οι ενδιαφερόμενες/οι ακαδημαϊκοί να υποβάλλουν προτάσεις για συνεργασία σε χώρα του εξωτερικού της επιλογής τους. Η υποβολή αίτησης προϋποθέτει την ύπαρξη πρόσκλησης από τον συνεργαζόμενο φορέα του εξωτερικού. Κατόπιν αξιολόγησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών επιχορηγεί τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των δικαιούχων στο εξωτερικό.
 
Δείτε περισσότερα εδώ

Πίσω στην λίστα