Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2022

Οδηγίες για τη σύναψη συμβάσεων Απευθείας Ανάθεσης

Οδηγίες για τη σύναψη συμβάσεων Απευθείας Ανάθεσης

Σας υπενθυμίζουμε, σε συνέχεια της από 07/10/2022 ενημέρωσης και αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4957/2022, στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ μπορείτε να βρείτε τα σχετικά υποδείγματα συμβάσεων για την απευθείας ανάθεση (εδώ), οδηγίες αναφορικά με τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα των συμβάσεων (εδώ).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προμηθειών στα τηλ. 2310 99-6752, 2310 99-6754, 2310 99-4068.

Πίσω στην λίστα