Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Ανώτατο όριο αμοιβών μελών ΔΕΠ σε έργα υπεραξίας

Ανώτατο όριο αμοιβών μελών ΔΕΠ σε έργα υπεραξίας

Σας ενημερώνουμε ότι οι συμβάσεις πρόσθετης απασχόλησης μελών ΔΕΠ που συνάπτονται στο πλαίσιο έργων υπεραξίας δεν υπόκεινται σε ανώτατο όριο αμοιβών και ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες με τα έργα που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους, από διεθνής (Ευρωπαϊκά, διεθνών οργανισμών) και εθνικά έργα και τα οποία αναλαμβάνονται κατόπιν διαδικασίας προκήρυξης.

Πίσω στην λίστα