Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των ΠΜΣ

Αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των ΠΜΣ

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του προϋπολογισμού των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), είτε του ετήσιου, είτε του συνολικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του Ν.4957/22, θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ κατόπιν αιτήματος, το οποίο συνοδεύεται από τη σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

Το αίτημα αναμόρφωσης υποβάλλεται μέσω του συστήματος webResCom και αφού ελεγχθεί από το αρμόδιο τμήμα της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, προωθείται για έγκριση από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ.
 

Πίσω στην λίστα