Πανελλήνιο Συνέδριο Ακουστική 2022

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

14/10/2022 - 16/10/2022

Έναρξη Εγγραφών:

01/05/2022

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

26/09/2022

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της εργασίας των σύγχρονων Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα της ακουστικής, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης έρευνας στο πεδίο αυτό, καθώς και η γνωριμία και προώθηση της συνεργασίας όσων ασχολούνται με την ακουστική και τις εφαρμογές της.

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

14/10/2022 - 16/10/2022

Έναρξη Εγγραφών:

01/05/2022

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

26/09/2022

Κόστος Συμμετοχής

ΤΥΠΟΣΚΟΣΤΟΣΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
Κανονική εγγραφή (Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α)80 €50 € Αγορά
Φοιτητές/Σπουδαστές (Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α)30 €20 € Αγορά
Κανονική εγγραφήtΜη-μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α100 €80 € Αγορά
Φοιτητές/Σπουδαστές (Μη-μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α)40 €30 € Αγορά
Εκθέτες300 €250 € Αγορά
Ημερήσια εγγραφή (day pass) για Φοιτητές/Σπουδαστές10 €10 € Αγορά
Ημερήσια κανονική εγγραφή (day pass)20 €20 € Αγορά
Κόστος συμμετοχής στο δείπνο του συνεδρίου18 €18 € Αγορά

Κανονική εγγραφή (Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

50€

ΚΟΣΤΟΣ

80€

Φοιτητές/Σπουδαστές (Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

20€

ΚΟΣΤΟΣ

30€

Κανονική εγγραφήtΜη-μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

80€

ΚΟΣΤΟΣ

100€

Φοιτητές/Σπουδαστές (Μη-μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

30€

ΚΟΣΤΟΣ

40€

Εκθέτες

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

250€

ΚΟΣΤΟΣ

300€

Ημερήσια εγγραφή (day pass) για Φοιτητές/Σπουδαστές

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

10€

ΚΟΣΤΟΣ

10€

Ημερήσια κανονική εγγραφή (day pass)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

20€

ΚΟΣΤΟΣ

20€

Κόστος συμμετοχής στο δείπνο του συνεδρίου

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

18€

ΚΟΣΤΟΣ

18€

Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Τύπος Εγγραφής

Κανονική εγγραφή (Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α)

Κόστος Συμμετοχής: € 80

Τύπος Εγγραφής

Φοιτητές/Σπουδαστές (Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α)

Κόστος Συμμετοχής: € 30

Τύπος Εγγραφής

Κανονική εγγραφήtΜη-μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α

Κόστος Συμμετοχής: € 100

Τύπος Εγγραφής

Φοιτητές/Σπουδαστές (Μη-μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α)

Κόστος Συμμετοχής: € 40

Τύπος Εγγραφής

Εκθέτες

Κόστος Συμμετοχής: € 300

Τύπος Εγγραφής

Ημερήσια εγγραφή (day pass) για Φοιτητές/Σπουδαστές

Κόστος Συμμετοχής: € 10

Τύπος Εγγραφής

Ημερήσια κανονική εγγραφή (day pass)

Κόστος Συμμετοχής: € 20

Τύπος Εγγραφής

Κόστος συμμετοχής στο δείπνο του συνεδρίου

Κόστος Συμμετοχής: € 18