Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

Ερευνήτριες, Spin-offs και Επιχειρηματικότητα

Ερευνήτριες, Spin-offs και Επιχειρηματικότητα

Το Διεθνές Επιμελητήριο Ελλάδος (ICC Women Hellas) σε συνεργασία με το Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και με το πρόγραμμα επιτάχυνσης της επιχειρηματικής δράσης “egg-enter·grow·go” της τράπεζας Eurobank πραγματοποίησε τους τελευταίους έξι (6) μήνες υποστήριξη οκτώ (8) ερευνητικών ομάδων του ΑΠΘ και του ΔΠΘ με γυναίκες επικεφαλής με στόχο την ίδρυση spin-off και την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής τους ιδέας. 

Η δράση περιλάμβανε όλα τα στάδια ωρίμανσης μιας ιδέας, διαμόρφωσης κάποιου επιχειρηματικού σχεδίου με συμβουλευτική, mentoring, δικτύωση, αλλά και συναντήσεις με γυναίκες επιστήμονες που έχουν ήδη μια αξιόλογη πορεία στο χώρο της επιχειρηματικότητας, με σκοπό την παρακίνηση και την υλοποίηση τελικά μίας εταιρείας spin-off. 

Η εκδήλωση με τίτλο «Ερευνήτριες, Spin-offs και Επιχειρηματικότητα» για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δράσης των ερευνητικών ομάδων μας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 στο κτίριο ΚΕΔΕΑ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας, ο Πρύτανης του ΑΠΘ κ. Νίκος Παπαϊωάννου και η Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΔΠΘ κ. Μαρία Μιχαλοπούλου.
 

Πίσω στην λίστα