Δίδακτρα Σπουδών (ελάχιστη δόση)

Η ελάχιστη δόση (100.00€) είναι ίσης αξίας με το 1/30 του συνολικού κόστους των διδάκτρων.