ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 8

Περιεχόμενα\n\nPreface – Πρόλογος, Michael Kokonis, Gregory Paschalidis\n\nLaw and the Image, Costas Douzinas\n\nPostmodernism, Hyperreality and the Hegemony of Spectacle in New Hollywood: the case of The Truman Show, Michael Kokonis\n\nVerbal-Visual-Virtual: A MUDdy History, Alison McMahan\n\nΤο δυτικό βλέμμα και η ελληνική φωτογραφία. Η περίπτωση της Nelly's, Νίκος Παναγιωτόπουλος\n\nΔιασχίζοντας την Κύπρο με μια κάμερα: η ταλάντευση ανάμεσα στην όμορφη και την οργιώδη φύση, Ηρακλής Παπαϊωάννου\n\nImages of War and the War of Images, Gregory Paschalidis\n\nMeta-Visual Spaces: Visualization of the Invisible, Yannis Scarpelos\n\nPostmodern Supernaturalism: African American Women Writers and their Literary Powers, \nSusana Vega-Conzalez\n\nVisibility as an Aspect of the Class Signification of Certain Early 20th century Athenian Intellectuals, Lia Yoka