ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής, τεύχος 6

Περιεχόμενα\n\nPreface – Πρόλογος, Michalis Chrysanthopoulos, Yiorgos Kalogeras\n\nJews and Marranos before the Law: Five Mediterranean Stories, Anthony Molho\n\nΡευστή ταυτότητα και εσωτερική ετερότητα: έξω και μέσα Έλληνες στον ύστερο δέκατο ένατο αιώνα, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος\n\nΟ τουρκομερίτης ως Έλληνας πολιτικός και λόγιος της διασποράς, Γιώργος Καλογεράς\n\nBios and Subjectivity: Migration in Life-story Narration, Ioanna Laliotou\n\nCanadian Multiculturalism and the Diasporic Critic's (Self-)Location, Smaro Kamboureli\n\nDe-Centering Ethnicity: The Situation of Asian Americans in Contemporary Global Capitalism, \nE. San Juan, Jr.\n\nQuestioning Subjectivity in Contemporary Scottish Theatre: Nation, Identity and Difference in Chris Dolan's Sabina!, Sara Soncini\n\nPaterson, Gloucester, Anonymous Cities of Eponymous Citizens: William Carlos Williams's Paterson and Charles Olson's The Maximus Poems, Litsa Trayiannoudi