δίδακτρα για δια ζώσης παρακολούθηση

δίδακτρα για δια ζώσης παρακολούθηση του θερινού σχολείου \