Κοινωνική Συνεισφορά σ΄έναν Κόσμο που αλλάζει

Θερινό Σχολείο - 26/6/2021. Διοργάνωση: Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών και την αρωγή του Ιδρύματος Fulbright.