Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσκληση για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις ERASMUS+ 2024 – KA2

Δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο νέος Οδηγός Προγράμματος και η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης με τίτλο «ERASMUS + 2024».

Λεπτομέρειες για την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στο σχετικό σύνδεσμο.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας, ότι για την υποβολή πρότασης στη Βασική δράση 2 – Συμπράξεις Συνεργασίας, απαιτείται η προηγούμενη υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ λόγω των περιορισμών που θέτει ο φορέας χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις συμμετοχής-περιορισμοί της Πρόσκλησης είναι:

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στους εθνικούς οργανισμούς στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας, ο ίδιος οργανισμός (ένας OID) δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από 10 αιτήσεις συνολικά ανά προθεσμία, είτε ως αιτών είτε ως εταίρος. Εξαιρείται ο τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Για την αποφυγή απόρριψης προτάσεων λόγω του παραπάνω περιορισμού, παρακαλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη του ΑΠΘ να υποβάλλουν στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα στο σύνδεσμο https://forms.gle/wC7hhAk55YWTx7cD7, μέχρι και την Παρασκευή στις 19/01/2024, ώρα 15.00. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα εξεταστούν στο πλαίσιο των περιορισμών του προγράμματος από το αρμόδιο όργανο του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά το συντομότερο δυνατό.

 

Πίσω στην λίστα