Τετάρτη 03 Απριλίου 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη της/του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη της/του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ και προσκαλεί τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ερευνών να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Αντιπροέδρου της.

Στα σχετικά έγγραφα θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη της/του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και το ΦΕΚ για την συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΑΠΘ σύμφωνα με το άρθρο 231 του Ν. 4957/2022.

Πίσω στην λίστα