Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ.

Παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ.

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δόθηκε σε λειτουργία στις 12/7/2022. 

Η σελίδα έχει μια σύγχρονη δυναμική που αναβαθμίζει τις δυνατότητες που προσφέρει στους ενδιαφερόμενους σε όλους τους πυλώνες δράσης του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ.. Η νέα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε στάδιο της χρηματοδοτούμενης έρευνας, δηλαδή την ανάγκη για προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων, τη διαχείριση των ερευνητικών κονδυλίων, αλλά και την προβολή των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα παρουσιάστηκε στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ιδρύματος την Παρασκευή 15/7/2022 στις 13:00, μέσω ζωντανής διαδικτυακής εκδήλωσης. Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για το βασικό περιεχόμενο της σελίδας. 

Τον χαιρετισμό του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, καθηγητή Ε. Στυλιανίδη ακολούθησαν δύο σύντομες και περιεκτικές βίντεο παρουσιάσεις, οι οποίες αποσκοπούσαν να παρέχουν μια πρώτη γνωριμία με την ιστοσελίδα.

Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για το βασικό περιεχόμενο της σελίδας. 

Η πρώτη βίντεο παρουσίαση περιλαμβάνει μια γρήγορη ενημέρωση σχετικά με τους κεντρικούς άξονες στους οποίους βασίστηκε ο επανασχεδιασμός της, στη συνέχεια περιγράφεται περιληπτικά ο τρόπος που διαμορφώθηκε η δομή του περιεχομένου της σε 5 χωριστές ενότητες με βάση τους βασικούς πυλώνες δράσεων και υπηρεσιών που παρέχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, και ακολουθεί μια γρήγορη επισκόπηση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται ανά ενότητα. 

Η δεύτερη βίντεο παρουσίαση περιλαμβάνει στοιχεία για την ενότητα της «Διαχείρισης της Έρευνας», η οποία αναφέρεται εξολοκλήρου στις διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη ΜΟΔΥ. Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια τέτοια ενότητα στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των συνναλλαγών των Επιστημονικών Υπευθύνων με τη ΜΟΔΥ. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται το πώς διαμορφώνεται το μενού της ενότητας, ώστε ο ενδιαφερόμενος να αποκτήσει μια εξοικείωση με τη λογική που υιοθετήθηκε. Στο τρίτο μέρος περιγράφεται η βασική Δομή με την οποία προστίθεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με τις διευκολύνσεις δρομολόγησης στη πληροφορία που αναζητά. 

Πίσω στην λίστα