Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 14/7-Προκηρύξεις Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων, Μεταδιδακτορικών Ερευνητών και Ενίσχυσης Μελών ΔΕΠ των Σχολών: Πολυτεχνικής, Θετικών Επιστημών, Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προϋπολογισμού διαθεσίμων της για το έτος 2023, προκηρύσσει την Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΑΠΘ για την Πολυτεχνική Σχολή, τη Σχολή Θετικών Επιστημών και τη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

α) τη χορήγηση 35 (τριάντα πέντε) υποτροφιών αριστείας διάρκειας ενός (1) έτους για Υποψήφιες/Υποψήφιους Διδάκτορες του ΑΠΘ που εκπονούν ή πρόκειται να εκπονήσουν την έρευνά τους στις παρακάτω Σχολές του ΑΠΘ: Πολυτεχνική, Θετικών Επιστημών, Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

β) τη χορήγηση 35 (τριάντα πέντε) υποτροφιών έρευνας διάρκειας ενός έτους σε Μεταδιδακτορικές/ούς Ερευνήτριες/ές του ΑΠΘ που εκπονούν ή πρόκειται να εκπονήσουν την έρευνά τους στις παρακάτω Σχολές του ΑΠΘ: Πολυτεχνική, Θετικών Επιστημών, Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και

γ) τη χρηματοδότηση 30 (τριάντα) ερευνητικών προτάσεων μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ από τις Σχολές: Πολυτεχνική, Θετικών Επιστημών, Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Ακολουθούν οι προκηρύξεις και η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 14/7/2023 και ώρα 15.00.

Πίσω στην λίστα