Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου 2021

Νέες ψηφιακές υπογραφές από GOV

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’αριθμ. 40912ΕΞ2021 (ΦΕΚ Β’5354/18-11-2021) απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίστηκε η δυνατότητα έκδοσης ιδιωτικών εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Κατά συνέπεια, οι συμβάσεις απασχόλησης προσωπικού στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά και μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr,  επιλέγοντας την ενότητα «ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» και ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

Εισέρχεστε στην εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou  και μεταφορτώνετε τη σύμβασή σας σε μορφή pdf.

Μετά την ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητάς σας, αποτυπώνεται στο έγγραφο ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός επαλήθευσης και η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στη συνέχεια υποβάλλετε τη σύμβασή σας στον ΕΛΚΕ μέσω webrescom
Η σύμβασή σας υπογράφεται ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ και ακολουθεί η ενημέρωσή σας ότι είναι διαθέσιμη.
Επισημαίνεται ακόμη ότι μέσω της εφαρμογής μπορείτε να υπογράφετε όλα τα έντυπα που σήμερα απαιτείται ψηφιακή υπογραφή για την υποβολή τους ηλεκτρονικά στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Προσοχή: Η χρήση της ψηφιακής υπογραφής εξακολουθεί να υφίσταται για όσες και όσους από εσάς διαθέτετε ψηφιακή υπογραφή και μπορείτε να συνεχίσετε να υπογράφετε τις συμβάσεις και τα έντυπα του ΕΛΚΕ με αυτό τον τρόπο.

 

Πίσω στην λίστα