Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

Νέα Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Νέα Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Συνεδρίασή της με αριθμό 1002/6-06-2023 αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προτάσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 113767/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων υποψηφιότητας ορίζεται η 30η Ιουνίου 2023 και ώρα 14:30.

H Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τα άρθρα 277 έως 282 του Ν. 4957/2022 καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης το οποίο μπορείτε να βρείτε στα Σχετικά Έγγραφα.

Η παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων και η αίτηση υποψηφιότητας είναι επίσης διαθέσιμα στα Σχετικά Έγγραφα.

Πίσω στην λίστα