Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

Αποτελέσματα Υποτροφιών Αριστείας, Υποτροφιών Έρευνας και Ενίσχυσης της Ερευνητικής Δραστηριότητας στη Σχολή Θετικών Επιστημών 2023

Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Προκηρύξεων των Υποτροφιών Αριστείας για Υποψήφιους Διδάκτορες, των Υποτροφιών Έρευνας για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, καθώς και για την Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας έτους 2023 – Σχολή Θετικών Επιστημών, η Επιτροπή Ερευνών ανακοινώνει τη χορήγηση 16 υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες, 16 υποτροφιών σε Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές και την ενίσχυση 14 μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ.

Στα σχετικά έγγραφα θα βρείτε την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μαζί με τους σχετικούς πίνακες.

Πίσω στην λίστα