Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για υποτροφίες με την υποστήριξη της ΕΥΑΘ σε μεταπτυχιακές/ους φοιτήτριες/ες στην Πολυτεχνική Σχολή - 2022

Η Επιτροπή Ερευνών ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για την Προκήρυξη Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών με την υποστήριξη της ΕΥΑΘ 2022 για την Πολυτεχνική Σχολή.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη σχετική απόφαση.

Πίσω στην λίστα