Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για υποτροφίες με την υποστήριξη της ΕΥΑΘ σε μεταπτυχιακές/ους φοιτήτριες/ες στην Σχολή Θετικών Επιστημών - 2022

Η Επιτροπή Ερευνών ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για την Προκήρυξη Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών με την υποστήριξη της ΕΥΑΘ 2022 για την Σχολή Θετικών Επιστημών.

Στον παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τη σχετική απόφαση και τον πίνακα κατάταξης.
 

Πίσω στην λίστα