Τετάρτη 10 Απριλίου 2024

Aνάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Κατόπιν ολοκλήρωσης της εκλογικής διαδικασίας, σε συνέχεια της υπ' αρ. πρωτ. 80753/03-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη της/του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, σας πληροφορούμε για την εκλογή της κ. Κυριακής Κοσμίδου, Καθηγήτριας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ.

Στα σχετικά έγγραφα θα βρείτε την Διαπιστωτική Πράξη εκλογής της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΑΠΘ.

Πίσω στην λίστα