Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023

Αλλαγές για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και για τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών

Bάσει της Δ.15 / Δ΄ / 9801- 30/01/2023  διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εφάπαξ παροχής των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών του  Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377%  (δηλαδή, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2022) και διαμορφώνονται ως εξής:


Από 01.01.2023 έως 31.12.2023
Για τον  Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσό εισφοράς (€)
1η    42,76
2η 51,53
3η 61,40

   

Για τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσό εισφοράς (€)
1η  28,51
2η 33,99
3η 40,57

 

 

 


  
 

 

 

Πίσω στην λίστα