Ο Κόμβος Κινητικότητας Ερευνητών του ΑΠΘ


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών μέσω του Κόμβου Κινητικότητας Ερευνητών που διατηρεί στο κτίριο ΚΕΔΕΑ.

Σε περίπτωση που μία/ένας ερευνήτρια/ής με καταγωγή από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται να απασχοληθεί σε κάποιο ερευνητικό έργο που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ και απαιτείται για την μετακίνησή του ερευνητική visa, μπορείτε να απευθύνεστε στον Κόμβο Κινητικότητας Ερευνητών του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: euraxess@rc.auth.gr και στα τηλέφωνα του Γραφείου Υποβολής Προτάσεων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ (2310994044, 994050, 994064 και 998427).

Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών μέσω του Κόμβου Κινητικότητας Ερευνητών που διατηρεί στο κτίριο ΚΕΔΕΑ (γραφείο 306).

Πρόκειται για μια δωρεάν εξατομικευμένη υπηρεσία, που υποστηρίζει την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως διαμονή, θεώρηση παραμονής (visa), μαθήματα ξένων γλωσσών, εξεύρεση σχολείων, κοινωνική ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών. Τέλος, ο Κόμβος του ΑΠΘ προσφέρει ενημέρωση και πρόσβαση σε διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποτροφίες.

euraxess

Τι είναι το Δίκτυο Euraxess;

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών - Euraxess είναι ένα δίκτυο υπηρεσιών που παρέχει εργαλεία αναζήτησης ευκαιριών σταδιοδρομίας στον τομέα της έρευνας, δωρεάν προσωποποιημένη υποστήριξη για την κινητικότητα των ερευνητών, καθώς και πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του επαγγέλματος του ερευνητή, την κοινωνική ασφάλιση και τις διαδικασίες θεώρησης παραμονής (visa). Με περισσότερα από 260 κέντρα σε 40 Ευρωπαϊκές χώρες, το Euraxess στηρίζει ενεργά την καθιέρωση της Ευρώπης ως ιδανικό χώρο για επιστημονική έρευνα με πρωτοφανείς ευκαιρίες, όχι μόνο για τους ερευνητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, αλλά και για τους επιστημονικούς οργανισμούς που αναζητούν ταλέντα από όλον τον κόσμο.


Euraxess Services

To Euraxess Services είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από περισσότερους από 260 κόμβους κινητικότητας σε 40 ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι οι κόμβοι μπορούν να βοηθήσουν εσάς και την οικογένειά σας σε θέματα μετακίνησης και παραμονής σε μια ξένη χώρα. Αυτή η δωρεάν εξατομικευμένη υπηρεσία θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε ζητήματα όπως διαμονή, θεώρηση παραμονής (visa), μαθήματα ξένων γλωσσών, εξεύρεση σχολείων για τα παιδιά σας, κοινωνική ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το καταρτισμένο προσωπικό των κόμβων βρίσκεται πάντοτε στη διάθεσή σας. Βρείτε ένα κέντρο Euraxess Services κοντά σας και πληροφορηθείτε για μερικές από τις επιτυχημένες ιστορίες.


Euraxess Jobs

Euraxess Jobs είναι ένα εύχρηστο δωρεάν εργαλείο εξεύρεσης και επιλογής προσωπικού. Ως ερευνητής, έχετε πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών που ενημερώνονται συνεχώς ανοιχτές θέσεις, ευκαιρίες χρηματοδότησης υποτροφίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αναρτώντας το βιογραφικό σας σημείωμα σας δίνεται δυνατότητα να σας εντοπίσουν πιθανοί εργοδότες. Ως εταιρεία ή ερευνητικός οργανισμός μπορείτε δημοσιεύσετε αγγελίες για διαθέσιμες εργασίας χωρίς καμία χρέωση, και να αναζητήσετε βιογραφικά κορυφαίων ερευνητών από όλο κόσμο. Επίσης, έχετε απευθείας πρόσβαση στις δικτυακές πύλες αναζήτησης εργασίας συνεργαζόμενων χωρών, οι οποίες περιέχουν πληροφορίες για ερευνητικές θέσεις εργασίας ευκαιρίες χρηματοδότησης, καθώς εξατομικευμένες υπηρεσίες για κάθε χώρα.


Euraxess Rights

Το Euraxess Rights προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών. Στη Χάρτα διατυπώνονται τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των ερευνητών, καθώς και των ερευνητικών οργανισμών και των φορέων χρηματοδότησης. Ο Κώδικας στοχεύει στη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των ερευνητών στην Ευρώπη εξασφαλίζοντας διαφανείς συνθήκες πρόσληψης. Πολλά από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης έχουν ήδη συνυπογράψει τη Χάρτα και τον Κώδικα


Euraxess Links


Το Euraxess Links προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες στους ερευνητές που εργάζονται μακριά από την Ευρώπη, διευκολύνοντας τους στο να μένουν σε επαφή μεταξύ τους αλλά και με την Ευρώπη. Στη διάθεσή τους βρίσκεται ένα φόρουμ, μία βάση ερευνητών, ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένα περιοδικό, ενώ παράλληλα διοργανώνονται εκδηλώσεις με σκοπό τη δικτύωση. Το Euraxess Links παρέχει πληροφορίες ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην διακρατικές ερευνητικές συνεργασίες, για τις Ευρωπαϊκές πρακτικές έρευνας. Η διαδικτυακή πύλη λειτουργεί στην Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία και ΗΠΑ.