Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

Τεχνολογίες 6ης γενεάς (6G) και έξυπνες εφαρμογές

Τεχνολογίες 6ης γενεάς (6G) και έξυπνες εφαρμογές

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ, συνεχίζει τη διοργάνωση Δράσεων Επιχειρηματικότητας & Δικτύωσης σε συνεργασία με την τράπεζα EUROBANK, με στόχο την ανάπτυξη ευκαιριών αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΑΠΘ, τη δικτύωση των μελών ΔΕΠ με την ελληνική και διεθνή αγορά, αλλά και τη στοχευμένη προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο της ίδρυσης τεχνοβλαστών (spin-off). 
Σε συνέχεια της καταγραφής ερευνητικών αποτελεσμάτων προς αξιοποίηση, της ανάγκης επιχειρηματικής και οικονομικής υποστήριξης ώριμων ιδεών της επιστημονικής μας κοινότητας, αλλά και της έναρξης συνεργασίας με το Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), προέκυψε η πρωτοβουλία συνδιοργάνωσης δράσης διασύνδεσης με ιδιαίτερη στόχευση στον κλάδο των Τεχνολογιών 6ης Γενεάς (6G) σε συνεργασία με το ΔΠΘ και το πρόγραμμα Egg.

Στο πλαίσιο αυτό, σας προσκαλούμε στην ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Τεχνολογίες 6ης γενεάς (6G) και έξυπνες εφαρμογές», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24.2.2022 και ώρες 13:00-16:00. Στην εκδήλωση πρόκειται να συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του ΑΠΘ και του ΔΠΘ, νεοφυείς επιχειρήσεις του egg, σύνδεσμοι και επαγγελματικοί φορείς, καθώς και επιχειρήσεις με εφαρμογές στις συγκεκριμένες τεχνολογίες. 
Τη συνάντηση πρόκειται να χαιρετήσουν ο Υφυπουργός ‘Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρίστος Δήμας, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank κ. Γεώργιος Ζάνιας. 

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις των συνδιοργανωτών για θέματα διασύνδεσης των πανεπιστημίων με την αγορά από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ Καθηγητή Ευστράτιο Στυλιανίδη, την Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΔΠΘ Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου και τον Γενικό Διευθυντή Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank, Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής egg κ. Μιχάλη Βλασταράκη.

Η δράση θα προβληθεί ζωντανά μέσω του egg WebTV στο σύνδεσμο: https://webtv.theegg.gr/technologies_6g_kai_exipnes...
 

Πίσω στην λίστα