Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Εκδήλωση παρουσίασης της πλατφόρμας Crowdhelix

Εκδήλωση παρουσίασης της πλατφόρμας Crowdhelix

To ΑΠΘ διαθέτει πλέον λογαριασμό στη διαδικτυακή πλατφόρμα καινοτομίας Crowdhelix. Πρόκειται για μια σύγχρονη και ανοιχτή πλατφόρμα αναζήτησης εταίρων με σκοπό το σχηματισμό ανταγωνιστικών κοινοπραξιών στην υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση, κυρίως στο πλαίσιο του HORIZON Europe.

Μέσω των “Helixes”, δηλαδή των συγκεκριμένων θεματικών από τις οποίες δομείται η πλατφόρμα, οι χρήστες είτε δημοσιεύουν, είτε απαντούν σε ευκαιρίες συνεργασίας, μέσω ενός πολύ εύχρηστου περιβάλλοντος, διευκολύνοντας σημαντικά τη δικτύωση της παγκόσμιας επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας.

Η επίσημη εγγραφή του ΑΠΘ στο Crowdhelix, δίνει τη δυνατότητα στο ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος να δημιουργήσει το δικό του, ανεξάρτητο λογαριασμό στην «ομπρέλα» του Πανεπιστημίου. Έτσι, θα μπορεί να στοχεύσει ανταγωνιστικές προσκλήσεις χρηματοδότησης, να δημοσιεύσει ευκαιρίες συνεργασίας και να μάθει για την τεχνογνωσία των υποψήφιων συνεργατών, προτού αποφασίσει εάν θα συνεργαστεί ή όχι μαζί τους.

Την Τρίτη 31/1/2023 και ώρα 11:00, συνδιοργανώνεται εκδήλωση παρουσίασης της πλατφόρμας με τους συμβούλους ανάπτυξης της Crowdhelix με σκοπό την ενημέρωση και εξοικείωση της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με το περιβάλλον λειτουργίας της πλατφόρμας, τα πρώτα βήματα στη χρήση της, αλλά και τα συνολικά της πλεονεκτήματα.

Για τη συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση, παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/3WsjEoE.  
 

Πρόγραμμα

Πίσω στην λίστα